“Water moet geprivatiseerd worden omdat het een levensmiddel is”.

(Nestlé topman P. Brabeck)

 

 

 

 

 

 

 

De vorige column ging over de provinciale staten verkiezingen.  Nu gaat het over de waterschap verkiezingen. Niet onbelangrijk als je bedenkt dat een volwassene uit 60% water bestaat. Een kind bestaat zelfs uit 80% water. Wij Leven ook nog in een omgeving die pakweg voor de helft of meer uit zout, brak, zoet en grondwater bestaat. Wat staat ons te wachten? Van de 23 zetels worden er zeven weggegeven aan leden die bedrijven vertegenwoordigen. Dus bijna 1/3e van de zetels is niet gekozen. Deze bedrijven betalen maar slechts 8% van de waterschapskosten. Wij burgers de andere 92%. Terwijl alle burgers bij elkaar minder water gebruiken dan de bedrijven. De kans is groot dat lobbyisten van Nestlé een voet achter de deur krijgen bij deze leden, want commercie en misleidende overheidsvoorlichting gaan al jaren samen. Zij willen een participatiemaatschappij waarin de winsten worden geprivatiseerd en de kosten gesocialiseerd. Vernieling en verspilling is nog steeds goed voor de economie. De gemeentelijke herindeling is door hen juridisch panklaar, gefantaseerd voor dit doel. Privatisering van ’s werelds  waterschappen is het hoofddoel van Nestlé. Overal waar dit bedrijf de baas wordt vinden drastische prijsverhoging van het drinkwater plaats. Het onderhoud aan de drinkwaterinstallaties komt op een lager pitje te staan vanwege het kostenplaatje. De daardoor gecreëerde schaarste van goed drinkwater zal worden opgelost door fossiele wateren in onze bodem aan te boren. Bezint eer gij met hen begint. Weer een corporatie erbij naast Shell en Exxon? Nog meer grondverzakkingen? Het binnenwater is bijna niet meer op peil te houden. Het afvalwater is bijna niet meer zuiver te krijgen.  

Ineens komt de heer Kamp bekennen wat allang bekend is. Hij geeft iets toe om de grote rest te verzwijgen. De bodemdaling zal versnellen met gevolgen voor de waterhuishouding. Geef mij maar het zelfbeschikking streven van lijst vier van  de waterschapsverkiezingen. Zij willen betaalbaar water. Geen benoemde zetels. Vaarwegen naar de dorpen op goede diepte. Laten deze leden letten op de vele misleidingen die op hen afkomen. Voorbeeld: Lasten verschuiven naar de burger = bezuinigingen brengen als lasten verlichting, uitgave beperking en hervormingen.  Stop het verpatsen van de door ons betaalde overheidstaken. Geen plastic flessen gevuld met op crimineel gewonnen water maar vitaal water zo uit de kraan om achter veilige dijken te nuttigen. Op naar GRUNN.gn

 

Zie ook de volgende link: https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=mxF7DILW9Ms

en lees de bijlage: