“ Brie prikkelt hoogstens de mogelijkheid tot herbezinning “.

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ De mensen van mijn stam geloven dat er heilige geesten op de maan leven. Ik vroeg mij af of u ze een belangrijke boodschap kunt doorgeven namens mijn volk’. ‘Wat voor boodschap?’ vroegen de astronauten. De oude indiaan zei iets in zijn eigen taal en vroeg de astronauten om dat een paar keer te herhalen zodat zij dat konden onthouden. ‘Wat betekent het?’ ‘O, dat kan ik u niet vertellen. Het is een geheim dat alleen onze stam en de maangeesten mogen weten.’ De astronauten kwamen terug op hun basis en zochten net zo lang tot zij iemand hadden gevonden die indianentaal sprak. De vertaler lachte en zei: ‘ Dat zinnetje betekent : Geloof geen woord van wat die mensen hier zeggen. Ze komen je land inpikken.’

Neanderthalers leefden miljoenen jaren in goede gezondheid door met en van de natuur te leven. Het waren atleten die grote dieren konden ontvluchten. Slechts 60.000 jaar geleden waren er ineens Homo Sapiens in Oost-Afrika die vanaf dat moment gebieden in de wereld op vernielzuchtige wijze inpikte. Gaande weg ontstonden er drie universele orders. Op de reis daar naar toe is de Homo Sapiens de grootste nachtmerrie van het ecosysteem geworden. Bovendien lijken alle ingebeelde orders die mensen creëren, telkens ook een substantieel deel van de mensheid uit te sluiten. De 1ste orde was van economische aard (kooplieden). De 2de orde was politiek van aard (imperialisme). De 3de orde was religieus van inslag (profeten). Wat nu speelt is dat deze drie zijn samengeklonterd op zoek naar een mondiaal alles overheersende  plunderende en moordende droom. De Arabieren verliezen de controle over de Islamitische wereld aan een Multi-etnische moslim elite. De Westerse wereld verliest de controle aan een Multi-westerse elite. U kunt zelf nagaan dat deze twee elites nauw samen werken. Je hoeft alleen maar hun shockdoctrines te volgen. Terwijl het bloed vloeit rinkelt de kassa en één geloof. De schok moet zo hard zijn ( Charlie Hebdo ) dat de bevolking in een soort verdoving raakt. Ondertussen worden er voor ons zeer nadelige wetten gemaakt tegelijk met het creëren van het Arabisch gelijk voor de olie. Het verschil met de Neanderthaler is dat de Sapiens kan praten en fantaseren, dat op papier zetten om daar een risico dekkende luchtfantasiewet van te maken. (lees: rampenkapitalisme en Mohammedaanse Sharia expansie). Dit enge samenraapsel ligt nu te kwijlen rond een immens land die natuurlijk de schuld krijgt. De olielanden in deze buurt, die voor het merendeel een sjiitisch geloof (Iran en Syrië) hebben, zijn ook omsingelt. Voor deze gang van zaken moest zelfs de prijs per olievat drastisch naar beneden. Deze macht houdt ook in dat de gas roof in Grunn naar believen door blijft gaan. Dat is de vooruitblik!!! Wakker??? Bevat een shock doctrine ook een hyperinflatie? Wat denkt u? Bekend is dat hyperinflatie altijd bedacht en gestart wordt door de elite. Aan de gang zijn al: Oorlogen onder extreme corruptie en de bepaling van ineenstorting van productie factoren. De hyperinflatie tijdens de Weimar republiek werd in ieder geval veroorzaakt door private banken. Het gevolg was de Jodenhaat en de versnelde creatie van een Joodse staat. [ lampie?] Nu komen wij weer terug bij de oude indiaan. De indiaan leeft in een objectieve wereld met voorwerpen en feiten zoals water, bomen, koeien, vogels en schuldvrije ruilmiddelen. Wij, het volk daarentegen zijn afhankelijk geworden van een imaginaire entiteit onder afperssyndicaten. Onze fantasie, onze mening, is gevangen in wetten die niets meer met de werkelijkheid hebben te maken. Met het grootste gemak worden uitkomsten van het tegendeel met nieuwe wetten in de hand opzij gezet. De indiaan zou zeggen, ‘Loop naar de maan’.

 

Aanvulling op deze column: https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422411861&v=aThCr0PsyuA&x-yt-cl=84924572&feature=player_detailpage