“Eerst negeren ze je, dan lachen ze om je, dan bestrijden ze je en dan win je” ( Ghandi )

Wie zijn ‘ze’? Dat zijn figuren waarvan ik hoop dat ze in houten pak een tuintje boven hun buik krijgen. Werkelijk alles gaat over u maar vooral zonder u. Als corruptie de norm is, dan is corruptie geen nieuws. Karel van Berlaymont overhandigde in 1566 een smeekschrift opgesteld door edelen aan Margeretha van Parma, landvoogdes over de Nederlanden voor Fhilip 11. Het smeekschrift bestond uit een beleefd verzoek de vervolging van protestanten te doen staken. “ Wie zijn die mensen ” vroeg zij. Karel behaagde zich met de woorden zoals een huidig euro parlementariër hoopt te bereiken: “ cene sont gue des Gueux ( bedelaars ) “. De Geuzen moesten even later vechten tegen Alva die een heftiger inquisitie  wilde bekostigen met de 10de penning, de eerste BTW*^{{)!!! De WOZ belasting  en de overdrachtsbelasting had hij al ingevoerd. Een grote opstand was het gevolg. Zou de op handen zijnde EU belasting een GEUZEN opstand teweeg brengen? Een EU maatregel met niet te beschrijven gevolgen voor het recht op voedsel en voedsel-soevereiniteit is het ondertekenen van de TTIP – transatlantic trade and investment partnerschip. Dit vrijhandelsverdrag wordt in het diepste geheim bekokstooft tussen de EU en de VS. Een zelfvoorzienende geregionaliseerde Europese landbouw met hogere milieu, sociale en dierwelzijnseisen worden in dit verdrag onmogelijk gemaakt. Men hoeft slechts te voldoen aan de lagere eisen in de VS. Een kaalslag van familie bedrijven zal het gevolg zijn. En wij zullen langzaam worden vergiftigd. Multinationals kunnen Europese lidstaten aanklagen als hun toekomstige winstverwachting negatief beïnvloed door strengere wetgeving. De miljarden claims worden mogelijk met behulp van het ISDS – investor to state dispure settlement!!!     Otto von Bismarck “ Hoe minder mensen weten hoe worst en wetten worden gemaakt, des te beter ze slapen “. Onze voeding wordt steeds kunstmatiger om de kostprijs te drukken. Ze doen dit met additieven, vleeslijm, smaakversterkers, synthetische kleurstoffen, toevoeging van enzymen, conserveermiddelen, bestraling, gistextracten en weekmakers. De multinationals doen alles om de bestaande voorschriften over bijvoorbeeld de vermelding van additieven te omzeilen en eventuele misstanden te vermijden. Wij kunnen deze lieden vermijden door bewuster met voeding om te gaan. Gaat Kees koken zonder E’s?  Tip: het boek ‘De supermarkt leugen’  Jörg Zipprik ISBN/EAN: 978-90-7788-41-7 NUR-code: 440 Zet je schrap, want het is verbijsterend.