‘3x links is ook rechts’ ,  ‘het is niet voor niets dat debiel en beleid uit dezelfde letters bestaan’,  ‘ik doe niet meer aan seks, maar toch word ik elke dag genaaid door de regering’.

 

 

 

 

 

 

Het is lachen tijdens de aanloop naar de provinciale staten- en waterschap verkiezingen. De een na de andere politieker wil het politiekst zijn. Hoe durven deze lieden de wakker geschokte Groninger nog wat voor te spiegelen? Politici lijken in een andere wereld te leven. De Franse schrijfster Marquerite Yourcenar zegt niet voor niets dat de echte geboorte pas plaats vind, als men voor het eerst een intelligente blik heeft geworpen op zichzelf.  Stem dus nooit op een politicus! Er begint iets te broeien hier in Grunn. Het verzet spreekt zich uit in het aantal nieuwe kandidatenlijsten. Zal dit resulteren in het besef dat staats-en corporatiebemoeienis niet noodzakelijk is voor het ontstaan van een burger maatschappij? Krijgen wij deze essentie door? Is het nu een feit dat individuen en groeperingen samen komen om ergens voor te gaan? Er is in ieder geval een onuitwisbare streep getrokken door zaken die niet meer met elkaar overeenstemmen. Opgelet:  Alleen al aan het aantal lijsten kun je zien dat er nog geen enkele samenwerking is. Het lijkt wel een dorps gebeuren. Met veel verschillende bekwame kwaliteiten die nimmer willen samenwerken omdat zij alleen aan zichzelf denken en daardoor voorzien zijn van oogkleppen. Het speelt de gevestigde politieke landverraders in de kaart. Tegen beter weten  in komt de vraag: Zijn wij bereid ons zelf te gaan helpen met: 1- het opnieuw in balans brengen van een sociale orde? 2- het collectief belang en bevorderen van de zelfredzaamheid? 3- Het opgaan in een partijloos systeem die sociaal kapitaal gaat generen voor onze nazaten?  Wat is sociaal kapitaal nu weer? Dat zijn de hulpmiddelen die in een gemeenschap aanwezig zijn om de gezins-en sociale organisatie vorm te geven. Let op:  buiten de sfeer van de markt, de overheid, familie en vrienden. Doel: Niet omkoopbaar worden door vriendjespolitiek! Je komt op voor je eigen belangen op een manier die bij de situatie past. Telkens weer. Voorbeeld: Geen gas naar het buitenland als jouw huis op het spel komt te staan. Hoe? Via praktische zelfregeling: staatsrechtelijk, juridisch en bank technisch. De enige NGO ( non- gouvernementele organisatie) is het totaal der Groningers, want democratie is de dictatuur van de meerderheid. Vergeet niet dat uit toekomstige statenleden de eerste kamer gecontroleerd kan worden. Ook al is dat maar voor een 12de deel in voormalig NL. Nu komen wij bij de kandidaten lijsten. Onder getekende heeft respect voor de voortdurende strijd die toekomstige leden moeten volhouden. Hoop: Laat de geboorte plaats vinden door eerst een intelligente blik op jezelf te werpen. Je moet tijdig na de verkiezingen, de zich aanmeldende mollen weren. Zij ondermijnen de onderhandeling over Natuurgebieden, (drink) water, wadden, onderwijs, aardwarmte, kernafval, biovergisting, windmolens, CO2 opslag, echt voedsel, zuivere lucht, structuurvisies, kwaliteit lokale omgeving, ideeën om geprivatiseerde instellingen weer onder het volk te brengen en zelf te beslissen over de aardgas baten!!!  Zelfbeschikking pleiters: Lijst 12 Groninger belang – omgekeerde bewijslast. Lijst 13 Red het Noorden – het Noorden op eigen benen. Lijst 14 Grunnegers veur Stad en Ommeland – niet langer laten uitkleden door den Haag. Lijst 17 Partij voor mens en spirit – de banken in eigen handen. Lijst 18 Vrij mandaat – jezelf kunnen zijn en met elkaar de eigen kracht hervinden. lijst 19 Groningen Centraal – de gasbaten zelf houden en investeren voor Groninger toekomst. Ondergetekende heeft voor het laatst gestemd in 2005 tijdens het referendum voor of tegen de Europese grondwet.  Massaal is tegen de grondwet gestemd. Dit is 1000% genegeerd. Sindsdien heb ik niet meer gestemd om de roofzucht niet te legaliseren. Deze verkiezingen zijn van een geheel andere orde want Groningen is reeds 1000% genegeerd!!!…. Op naar GRUNN.gn, vrij van extern bestuur.

 

Attentie: De beste strategie die de NAM, Overheid, Shell en Exxon wensen is richting rampenwet!!!
Als er een aardbeving plaatsvind met 4,5 op de schaal van Richter of meer dan treedt de rampenwet in werking en vervalt de aansprakelijkheid deze roofinstituten. In de bijlage staat deze strategie.
 
Om de laatste 25% gas uit de bodem te persen is steeds meer stroom nodig. Is er iemand die gaat uitleggen wat er gebeurd als ook de voorraad in Grijpskerk niet meer bijgevuld wordt?

Zie de bijlages.