“ Twee geloven op een kussen daar komt de duivel tussen ”.

 

 

 

 

 

 

 

 

De vier elementen zijn de aarde, water, lucht en vuur. Vergelijk dit nu eens met onze behoeften. Voedsel, kleding, onderdak en brandstof. Tjeempie: Laten deze vier elementen en behoeften nu met elkaar te maken hebben. Water ( bloed ) staat voor cohesie en flexibiliteit. De aarde ( botten ) duidt op hardheid en haar inflexibiliteit. De lucht ( mondholte ) geeft de ruimte en leegte aan. Het vuur straalt  warmte uit en symboliseert de lichaamstemperatuur. Een simpele vredelievende, fysieke wereld toch? Daar mag geen enkele superieure autoriteit tussen zitten. De realiteit is anders en zeer kwaadaardig. Dit is een tijd om moedig te zijn en om moedig jezelf te zijn. Er was de ‘these’ de originele ik, levend in een soeverein land. De ‘antithese’ is het verliezen van alle twee. Google naar de video’s  van dr. Barrie Trower en je begrijpt de vernietigende strategie. Hoe komt er een einde aan deze ellende? Oplossing: de synthese. Een wereldregering, met een wereldbank, met wereldrechtspraak, met wereldvoedsel, met wereldmedicijnen, met een wereldgeloof die de vrouw uitschakelt (lees: geboorte beperking) en met een over de gehele wereld slimme robot controle die jouw voortdurend als betaalslaaf bezig wil zien. De mens zit dan ‘vrij’ opgesloten in werkreservaten verdeeld over de hele wereld. (brie: seks in de toekomst). Ben je ondeugend dan kom je in zogenaamde ‘Fema’ kampen via de executive order. Je wordt gezien als een vervuilend illegale aanwezigheid op deze wereld. Ik hoorde, tijdens het schrijven van deze brie, over de aanslag op verslaggevers van het satirische weekblad ‘Charlie Hebdo’ in Parijs. Dit heeft te maken met onderwijs. Als wij Holodomor, de genocide op de Armeniërs en Assyriërs onderwezen hadden gekregen in plaats van alleen de holocaust dan was dit niet gebeurd. Dan was een valse vlag ook uitgesloten. Er is maar één doel: het belanden in een steeds dwingender wordend geheel, een staat van permanente vrijheidsbeperking tijdens voortdurende destabilisering. We zijn nu enige dagen verder en hebben nagedacht over wat er is gebeurd. We hebben de reacties gezien, gelezen en gehoord. Brie heeft ook nagedacht. Het versnelt allemaal de Arabische geloofshandel, opgeschreven in de ‘resolutie van Straatsburg’ in 1975 onder leiding van de Belg Thijl Declercq. Aanwezig waren 200 zaakgelastigden die de grote verrijking over onze rug de ‘olie voor moslim-immigratie’ bekonkelden. Er is gekozen voor het geloof waarmee de grootste winst te halen valt. Zie bijlage!!! Je kan niets met een eenvoudige kind in de Kribbe, dat niet kwam om te heersen maar om te dienen. Hij was geen deel van een elite en had geen kapitaal. Hij beschikte slechts over 12 volgelingen. Hun succes vormt nog steeds een bedreiging. Maar wat doen de overheden? Op 11 januari 2015 is tijdens de Parijse top bespreking besloten dat de EU en de VS het justitiële apparaat gaat koppelen waardoor wij volledig onder curatele van de VS komen te staan. Wat betekent dit? Valt u buiten de Nederlandse wetgeving en buiten de Europese wetgeving? Kunt u dus zo opgepakt worden als verdachte? Antwoord: JA. Voorbeeld: The VS executive order 10990, 10991 enz. Het staat de regering toe om alle vormen van transportatie middels controle over snelwegen en zeehavens over te nemen. Om zich meester te maken van communicatie middelen en de controle daarover. Het overnemen van alle elektriciteit, gas, petroleum, brandstoffen en mineralen. Het overnemen van alle voedselbronnen en boerderijen. Burgers kunnen gemobiliseerd worden voor werkbrigades.  Gezondheids-educatie-en welzijnsfuncties worden overgenomen. Nodig zijn: Gecreëerde rampen       (Haarp), Pandemie (vaccinaties en chemtrails), Rellen (Kiev) en recentelijk (in Parijs) verschillende geloven tegen elkaar uitspelen. Dit heeft niets te maken met complotten. Het is wachten op de volgende Nazi creaties die uitkomen in 2015-2017 . Daarna begint de crisis en start de oplossing.