“Denk zelf na en laat anderen het voorrecht genieten datzelfde te doen”. 

( Voltaire )

 

 

 

 

 

 

Zelfredzaamheid en zelfeducatie werden vooral begrepen in de 18de eeuw. De elite smult van schrijvers die het eeuwige leed van de ondergang na de machtgevende opgang bezweren. Neem meneer Rousseau (1712-1778)…het kweken van behoeften is tevens een bron van slavernij. De heer Nietzsche (1844- 1900) …de enige voldoening is de totale macht plus dat deze macht zichzelf rechtvaardigt. Of Darwin… het recht van de sterkste en Marx … geloof is opium voor het volk. Iets minder bekend is Adam Smith, hij schreef in 1776 ‘the Wealth of Nations’. Hierin staat de volledige promotie van eigenbelang en dat brengen als de onzichtbare hand van God. De schaarsheid van bestaansmiddelen zorgt voor grenzen aan de voortplanting van de armen. De natuur kan dit niet anders oplossen dan door de eliminatie van kinderen en volwassenen ( Brie: AGENDA 21 ). De geldwaardecyclus is nu bijna volledig ontkoppeld van de fundamentele levens- en zorg behoeften. Had u ooit gedacht dat water een gigantisch handelsproduct zou worden? Een andere schrijver is de heer John Adam Weishaupt ( 1748-1830 ). Deze jezuïet en vrij metselaar bedacht een heel ander soort zorg. Om behoud van de macht te waarborgen, moeten de werkelijke machthebbers onzichtbaar zijn. De mate waarin gestolen en gedood wordt hangt af van het machtsgevecht. De belangrijkste middelen zijn oorlog, belastingheffing en de beloning groter maken dan het geweten. Kortom alle middelen zijn geoorloofd zoals u in de voorgaande columns kon lezen. De strategische monetaire corruptie heeft ons het volgende gebracht: De grootste vernietiger van de ecologie. De grootste bron van afval, uitputting en vervuiling. De grootste schuldenlast. De grootste voortbrenger van geweld, oorlog, misdaad, armoede, dieren mishandeling en onmenselijkheid. De grootste neurose, geestelijke ziekten, depressie en vooral angst. Ook het opdringen van een ander geloof, via massa-immigratie als wapen, past uitstekend in de bovenstaande opsomming. Je kunt dit horen en lezen. Oplossing: De verantwoordelijke bij naam noemen en voor het gerecht brengen. Bush en Blair zijn bij verstek veroordeeld voor misdaden tegen de vrede.  De conferentie in Kuala Lumpur stond onder leiding van Mukhriz Machathi, vice minister van handel van Maleisië. Gaat hier een lampje branden?.….Stop het evalueren in onwetendheid. Onze technologie is van ons. Technologie lost problemen op, niet de politicus en zijn bovenbaas. Een probleem zal niet opgelost worden als er geen winst in zit. Efficiency, echte duurzaamheid en overvloed zijn namelijk vijanden van de winst. Laten wij het nieuwe jaar beginnen met het besef dat de grondstoffen gemeenschappelijk erfgoed zijn. Dus ook het aardgas onder de wadden en onder Grunn. Dat kritisch leren denken oorlogen voorkomt en dat elk individu schuldvrij is. Stop met het steunen van dit systeem. Je hoeft er helemaal geen verantwoording voor af te leggen. De bewijslast ligt namelijk bij de elite. Kent u nog dat kleine meisje uit Vietnam, dat schreeuwend weg rent nadat zij napalm op haar huid kreeg op  8 juni 1972. Phan Thi Kim Phúc. Zij is nu goodwill ambassadeur voor Unesco en heeft een eigen stichting www.kimfoundation.com. Een Chemieproof kanjer!!! Er is eindelijk een Nobelprijs voor de vrede die deze ook verdient. Malala heet zij. Door het hoofd geschoten omdat zij wat wilde leren. Een bulletproof kanjer!!! Weer een kind die de hete kastanjes uit het vuur haalt en een voorbeeld is voor volwassenen die eindelijk eens moeten nadenken over de toekomst van hun kinderen. Tot slot deel 1: Onwetendheid legt het altijd weer af wanneer zogenaamde verlichtingsfilosofen hun brein op papier zetten. Het zijn er velen en zij kweken evenzoveel problemen omdat zij gelezen worden door de hebzuchtige elite. Scholing is de enige remedie tegen de geplande totaal slavernij.

 

Meer weten?

https://ejbron.wordpress.com/2015/01/03/brief-aan-merkel-vanwege-volksvijandige-nieuwjaarstoespraak/#more-78812

http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/01/bekentenis-van-een-chemtrail-piloot-video

 

Tot slot nog een gedicht van Gerrit Komrij:

 

De zittende politicus
Hij heeft nog nooit gedanst. Hij kent zijn doel.
Nog nooit is op zijn vale klerkensmoel
Zomaar een lach verschenen, maar die nacht,
Nadat de gek de nar had omgebracht,
Kroop hij zijn bed uit, glimmend van de pret,
En maakte hij onbespied een pirouette.
Dank, dank, riep hij, het monster is geveld.
Hij oefende het woord ‘geschokt’ voor morgen
En sliep als twintig ossen kunnen slapen.
Straks is hij, voor de camera, vol zorgen.
Natuurlijk is hij zwaar tegen geweld.
Daar klinkt verdomd weer zijn belegen lied.
Hij loopt op straat, ondragelijk rechtschapen,
En ziet nog steeds het echte monster niet