Soevereiniteit

30 mrt 2014
door: Kees van Ee

De Groningers zijn toe aan een nieuwe grondwet. Voorbeelden zijn de Zwitserse grondwet en de grondwet van vóór 1814, die begint zo: “ De Constitueerende Vergadering, representeerende het Bataafse Volk, aan hetzelve Volk….Eeuwen van barbaarschheid en geweldenarij hadden u verdrongen uit het dierbaar bezit uwer vrijheid, uwer onafhankelijke oppermagt, en van den uverschuldigden rang onder de Souveraine Volken der waereld…. Dit slaavenjuk eindelijk moede, zwoert gij Philips van Spanjen af ( lees EU inquisitie ), en wildet eene republikeinse Constitutie “. De volgende gebieden willen dit ook: Vlaanderen, Catalonië, Baskenland, Schotland en Venetië met in haar gebied 6 miljoen Venetianen ( 4x zoveel als de Krim ). Republiek Venetië, een staat in de  9e – 18de eeuw heeft in die jaren meegemaakt waar wij nu mee bedrogen worden!!! Deze handelsnatie bestuurd door ‘ DOGEN ‘ bracht wissel- en kredietbanken, boekhouding, obligatiemarkten en bewerkingen van voedsel. Op grond van handelsakkoorden met buitenlandse mogendheden en sterk onafhankelijk wat betreft geloofszaken. Ze kende westerse kruistochten. De strijd tussen de Grieken en Turken. De strijd in de Balkan met Serviërs, Bulgaren tegen de Turken. De Russisch–Turkse oorlog. De Russen hebben en verdedigen sindsdien een vrije toegang vanuit de Zwarte Zee en verworven het recht de Christelijk Orthodoxen en de Christenen te beschermen binnen het Ottomaanse rijk. Let op: Sinds juni 2011 beslissen de Turken met 200 man sterk in Bruxelles over het toekomstig geloofsbeleid en andere duistere zaken. Erdogan heeft Turkse assimilatie in Europa verboden. De EU loopt niet van Bruxelles naar Washington maar van Brest naar Wladivostok met centraal de NL aardgasrotonde met steeds grotere onafhankelijkheid van energie die met de dag onbetrouwbaarder wordt. De stabiliteit in de EU versplintert en daarom moeten wij ons eigen plan trekken. Een wet geschreven door gewone mensen die lokaal denken en zelf bepalen waar belasting aan wordt besteed. Groningen heeft alles: ruimte, havens, achterland, grondstoffen, voedselproductie, techniek en kennis. Laten we net als Venetië een aantal vertegenwoordigers aanstellen. Laten we ze ‘ GEDOOGDEN ‘ noemen. Verwijderen van de 200-jarige, gelegaliseerde oplichting in de grondwet gedicteerd door Willem 1 in 1814 is mogelijk als er toestemming is van de meerderheid van de bewoners van een gebied. De Europese grondwet hebben we woensdag 1 juni 2005 reeds weggestemd.



Geen reacties meer mogelijk

BRIE'S COLUMNS

11-10-17 Gedoogd
20-11-16 Hoop
20-03-16 Draagvlak?
29-06-15 Bestaansrecht
08-06-15 Regie
01-06-15 Reistijd
16-05-15 Het begin(t)….
04-04-15 De zandloper
15-02-15 Dualisme
02-02-15 Vooruitblik
21-12-14 Kerst
08-12-14 SU_US
01-12-14 WMO
21-11-14 WOZ
13-11-14 Mens
04-11-14 Bangmakerij
27-10-14 Wegen
19-10-14 Schaduw
12-10-14 Robotisme
29-09-14 Onze tuinderij
27-06-14 De totaalmalloot
08-06-14 Brood en spelen
15-05-14 Voedsel
09-05-14 Weg met ons…
15-04-14 Tijd
13-04-14 De slimme meter
06-04-14 Media
30-03-14 Soevereiniteit
23-03-14 Agenda 21
09-03-14 Brie's bank
02-03-14 Brie's groei
23-02-14 Brie's krimp
01-02-14 Brie's waarheid
19-01-14 Brie's Fukushima
11-01-14 Brie's Aldel
15-12-13 Eerlijk delen.