Een handjevol wollige schapen, sterke werkpaarden, vette koeien en een paar goede ‘knechten’. Zo was het. Maar deze grazerij op het uitgestrekte land is veel te duur. Het kost omzet, rendement en continuïteit. Wat grote risico’s betekent voor zijn levensonderhoud, aanzien, leefstijl en de toekomstige bedrijfsontwikkeling van zijn toko. Zijn boerenland biedt ruimte voor veel meer slachtvee als je kunstmatig fokt met arbeidsbesparende machinale robots. Hij komt erachter dat een overbevolkte kudde zijn land vol schijt en leegvreet ( lees: bronnen en nog te veroveren bronnen ). Zijn legbatterij met kippen heeft hij al kaal geploft. Nu komen aan de beurt het afmaken van overtolligheden zoals oudere dieren die minder opleveren en zieke dieren die ook alleen maar kosten ( lees: het slopen van ons zorg en pensioen stelsel ). De voerkosten gaan omlaag door de dieren genetisch gemodificeerde troep te laten eten. Om wakkere andere dieren buiten zijn land te houden besluit hij vogelverschrikkers te plaatsen ( lees: angst via MSM promoten en het plaatsen van slim meet-, voel-, luister- en bespiedmateriaal ). De wet moet zo aangepast worden dat hij alles legaal mag afschieten wat in de buurt van zijn land komt.( lees: waarheden en geheimen ontdekken ). De bejubelde landheerser zegt tegen zijn kinderen, eigen kring en aanverwante families om vooral de bloedlijn zuiver te houden en nooit het voer dat slaven in zijn winkels kopen te consumeren. Tip: www.foodwatch.nl . Inmiddels is de firma zo groot geworden dat hij de wet zelf aan het worden is. Hij financiert met gemak de ontwikkeling van robots die geen salaris nodig hebben en onvermoeibaar 24 uur per dag geld opleveren. Zijn eigenaarschap van vaccinaties, oorlogsindustrie en digitale geldprinterij helpen hem binnenkort de overbevolking drastisch terug te dringen.  De nanotechnologie wordt echter zijn belangrijkste hulpmiddel voor dit doel. Deze technologie maakt bij voorbeeld onze originele DNA na. Het is al mogelijk slimmere insecten te creëren en vol te stoppen met van alles en nog wat. Een robot kan je al vinden als machine die je inslikt of in spuit ( lees: slik de CIA in ). Op een dag staat er een robot op die zegt dat ‘t’ vanaf dan bewust dingen ziet, voelt en intelligenter is dan de mens. Het ding is dan een blijvend ‘leven’ dat er van alles aan doet om zijn bezitters te beschermen tegen de dreiging van de naar vrijheid strevende mens die erachter komt dat wij het hierboven beschreven tuig niet nodig hebben. Wij moeten de volledige verbeurdverklaring van de menselijke evolutie stoppen! Het boerenland is onze omgeving. Het is onderdeel van onze planeet, die niemand mag bezitten behalve Moeder Natuur, die wij allen in bruikleen nemen voor onze toekomstige generaties.