“ Je kunt er niet voor weglopen want je woont er “

 

 

 

 

 

 

 

Recht op veiligheid vind je niet in de grondwet. Het halen van jouw recht wordt ook nog eens gehinderd door een zeer verderfelijk toneelspel. Het verhaal speelt zich af in een winkel die van de dorpsbewoners is. De regie is in handen van een organisatie (zeg maar de NAM) die een vertegenwoordiger gestuurd heeft om het toneelstuk ‘doen alsof het gas uit de lucht wordt gepompt’ te verkrachten. Onder de winkel blijkt op zekere diepte waarde verborgen (zeg maar Gas). De organisatie wil deze waarde wel tevoorschijn halen en zegt dat de winkel geen schade zal oplopen tijdens de werkzaamheden. De dorpsbewoners, die elk een gelijk aandeel in de winkel hebben, willen niet hebben dat er gewerkt wordt onder hun eigendom. Zij voelen nattigheid. De regisseur bedenkt een nieuwe regel in het script ‘alles is omkoopbaar’. Leveringszekerheid staat ver boven levenszekerheid en mocht de fout juridisch bestreden worden, dan weet de organisatie  dat recht voor geld te koop is. Voor de zekerheid moeten er natuurlijk wel een paar toneelspelers klaargestoomd worden om de tekst naar believen zo om te buigen dat niemand in de zaal het in zijn hoofd haalt recht te halen. Lees: structureel frustreren van de rechtsgang. Het publiek mag niet beseffen dat het nog steeds hun winkel is. De organisatie neemt de regie over en heeft een spannende sluiproute  bedacht. Ze doen net alsof zij een wettelijke status hebben om beter over te komen op de omkoopbaren. Zij hanteren hiervoor hun eigen spoorboekje. En voor de zekerheid is geschikt gerei in de la van de overheid gelegd om op tijd te kunnen vluchten. De solvabiliteit is dan zo slecht geworden dat de eigenaren van de winkel alleen voor de kosten opdraaien.  Maar stel u nou eens voor dat dezelfde organisatie (de NAM dus) onder een schattig klein dorpje ( Saaksum) een ander soort waarde denkt te kunnen vinden(namelijk Schaliegas). Weet u wat daar de gevolgen van zijn? Laten wij deze organisatie (de NAM dus) nog langer hun gang gaan?  Wordt het niet eens tijd om met z’n allen één vuist te maken tegen deze organisatie??

Mag ik u een waargebeurd voorbeeld geven? Atoom afval is een gigantisch probleem. Bovengrondse opslag is altijd van tijdelijke aard. Uiteindelijk gaat het afval diep onder de grond. Een ideale plek daarvoor zal nooit gevonden worden op deze aarde. Tenzij de omstandigheden dusdanig geformuleerd worden dat de stort onder bepaalde voorwaarden toch kan plaatsvinden. De keuze was gevallen op Azannes (noord Frankrijk). De omkoopbare die 71 hectare bos bezat omringd met vele hectaren weide grond zag het schip met de gouden eieren binnen varen. De omliggende dorpen kregen hier lucht van. Vanaf dat moment werd de complete familie volkomen genegeerd. Geen enkele instelling gunde ze nog een blik waardig. De kranten werden benaderd op een manier die aan de bestorming van de Bastille deed denken. Uiteindelijk dropen  de toneelspelers  af met de verklaring  dat de veiligheid  van de mensen centraal staat. De kans dat er nog een granaat uit de 1ste wereldoorlog zou kunnen ontploffen was het gevonden argument  om het hele project af te blazen. Er is in NL, hoe kan het ook anders, onvoldoende geld opzij gelegd om de eindberging te kunnen betalen voor ons radioactieve afval. Komt er nu, om de kosten te dekken, een internationale aanbieding van ondergrondse atoomafval  in Noord Nederland? Verraad is de antithese van fatsoen. Er is een Grieks woord: ‘Kakistocracy’ het streven om de corruptie te cultiveren m.b.v. gewetenloze lieden. Het stationeren van ongeschikten in de politiek is daar een voorbeeld van. Laten wij ze negeren en aanpakken via het burgerlijk wetboek. Er zijn nog rechters die onrecht  op de weegschaal durven leggen. Sterker nog. Zij hopen dat wij met ons allen naar de rechter stappen!!!

 

Zie ook:

 https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=3NB-P8PhISA
 
Mensen moeten goed beseffen met wat voor tuig wij te maken hebben