“Politieke geschriften: een massa woorden valt op de feiten neer als sneeuw,

vervaagt de omtrekken en dekt alle details ervan toe.”   George Orwell 1903-1950

 

 

Laten we mijn geboortejaar 1952 nemen.  Perkamentworm en economische ziekteverspreider Zalm net in de wieg. Poetin begint dan ook rond te kijken. Het was het jaar van de Hinderwet. Juridische verrijking uit het niets. Deze wet diende yuppiebelang, zich verrijken ten koste van een ander… Een jaar verder, 1953. Het jaar van de watersnoodramp. Burgers waren hierdoor  afgeleid van grondwetsartikel 60,  “ de rechter treedt niet in een beoordeling van de grondwettigheid van overeenkomsten “. Dertig jaar later, 1983 begint mijn strijd tegen de yuppenwet, die ik gewonnen heb met een aderlating van 91 duizend gulden. Artikel 60 is dan nog loucher gemaakt, “ de rechter treedt niet in een beoordeling van de grondwettigheid van wetten en verdragen “. Weer dertig jaar later en een paar rechtszaken verder is de EU en de VS bezig met haast volmaakte juridische onrechtmatige verrijking. Binnenkort zal tijdens gebeurtenissen die ons afleiden het vrijhandelsverdrag getekend worden. Liefst 119 uiterst geheime vergaderingen zijn nodig geweest met handelsdelegaties uit de VS en de ongekozen EU-commissarissen. Wat betekent dit: er mag niet getoetst worden aan onze eigen grondwet. M.a.w. het verdragsrecht staat boven  nationaal en EU- recht. Het verdrag wordt getoetst door eigen rechters die voor 3000 dollar per dag bereid zijn om de scheiding der machten te verbrijzelen. Overheden kunnen gedaagd worden. Voorbeeld: stel dat Kamp door Groningse Hinder Burgers gedwongen wordt de aardgaswinning drastisch te verminderen, dan kan de staat een miljardenclaim tegemoet zien van Shell en Exxon wegens gemist geldelijk voordeel in de toekomst. Kijk vanaf nu eens anders naar de volgende woorden die ons totaal gaan ruïneren: Verdrag, Conventie, Handvest, Convenant, Statuut, Akte, Akkoord, Schikking, Verklaring, Declaratie, Protocol, Proces-verbaal en overeenkomst. Dat krijg je als je bevoegdheden verplaatst naar de EU, waar een parlement zit dat geen bevoegdheden heeft. De voormalig NL’ers erven een gasrotonde, een claimrotonde en een brievenbuswegsluisrotonde. Dit leidt tot ARMOEDE. Per januari 2015 wordt dit wanbeleid omgezet in dwangarbeid op basis van dwang met sanctie. De Abvakabo verwacht dat er dit jaar nog 100.000 werklozen bijkomen. KASSA! Ondertussen mogen wij bestrijdingsmiddelen niet meer toetsen, krijgen wij GMO voedsel te eten en moeten we toezien dat de juiste beleggingssituatie gecreëerd wordt ten koste van oorlogen, dood en verderf. “Vandaar dat verdragen geen pottenkijkers kunnen verdragen”.( Brie) TIP: www.ommekeer-nederland.nl / aangifte tegen de staat.

 

Achtergestelde Brusselbukkende slaafse onderdaan,

wat ben je toch een  gebrainstormde super sul.

Je laat politiek, bank , grootbedrijf en rechters begaan

en dus blijf je als leeg te plukken rechteloze de lul.