“Als U de parasieten niet meer voedt, sterven ze allemaal”.

 

 

 

 

 

 

 

Het oldboys network is wereldwijd vertakt bovengronds en ondergronds. Hoe hoger je in het netwerk zit hoe beter je gevrijwaard bent van iedere gerechtelijke vervolging. Onze geld vretende, pluche parasiet en nationaal coördinator voor Groningen met rond de 15 goed betalende baantjes is er zo eentje. Deze achter de coulissen handelaar heet Hans Alders. Nog even en hij gaat vertellen dat hier in Groningen nog nooit aardbevingen zijn geweest. Hij zal niets positiefs inbrengen anders ligt hij zo uit de kliek baantjes-toe-schuivers. Echte experts worden hier al ruim vijftig jaar geweerd. In de natrap worden zij in de laffe pers neergezet als zwammers. De schade van een wingebied zal nooit door de veroorzakers vergoed worden. Alle middelen dit te verhinderen zullen worden ingezet (TTIP). Ondergetekende is onlangs in Kosovo geweest waardoor ik nu kan opschrijven hoe misdadig het spel gespeeld wordt. “De waarheid te leren en daarnaar te handelen, is in dit tijdsgewricht de enige manier om te overleven” (William Cooper). Het gaat als volgt: Het doen van verkennend onderzoek om later uit te baten bezittingen als bezit onder te brengen bij corporaties. Dan: Het opdringen van een vrije markteconomie. Desnoods door oorlog. De haalbaarheid studie wordt meestal verricht door het gigantisch bedrijf Halliburton (zie de perikelen schaligas Boxtel). Pikant: Op het moment dat de rottigheden beginnen in Kosovo zijn de Amerikaanse vice president Dick Cheney en president Bush groot aandeelhouders van dit bedrijf. De Balkan is van strategisch belang voor oliepijpleidingen, transport routes, plaatselijk exploitatie en bekabeling. ( zie de column ‘de slimme meter’). Ruim voor Tito’s sterven zijn er ‘westerse cellen’ gestationeerd in het toenmalige Joegoslavië om een crisis voor te bereiden. Er moet namelijk een reden gevonden worden om militair aanwezig te zijn. Het avontuur met Irak werd vooraf gegaan door het telkens herhalen van de leugen “Ze hebben massavernietigingswapens”. In dit geval is geforceerd om verschillende geloven bij elkaar te brengen. De ‘cellen’ stimuleren de etnische tegenstellingen en moedigen afscheiding aan. Wetende dat dat onherroepelijk tot moordpartijen zou leiden. In ons geval zal de massa immigratie, het vrij handelsverdrag en de schuldmachine ons onteigenen. Hoe zit dat met de geloofsenclaves en asiel illegalen in voormalig NL? Zitten daar al ‘cellen’ tussen? De Oekraïne zal hetzelfde lot treffen. In de column ‘SU_US’ lees je dat de landen tussen China en Rusland vervolgens aan de beurt komen. In alle gevallen komen de veroorzakers van deze ellende nooit voor het gerecht. Een ander heeft de schuld al lang gekregen. Ondertussen worden de juiste parasieten geïnstalleerd uit het baantjes carrousel om het gebied te liberaliseren om direct daarna te privatiseren (politieke oplichting). Om het een en ander te bespoedigen moest Srebrenica vallen in 1995. Vanaf dat moment heeft financier George Soros de International Crisis Group ingezet om de Balkan te laten herindelen m.b.v. de NATO. In 1998 zijn er gevechten in Kosovo.  Niemand ontkent de wreedheden van de Serviërs en de Albanezen in Servisch Kosovo. In de media krijgen Serviërs de schuld. Op 25 maart 1999 pleegt, zonder mandaat van de van de VN veiligheidsraad, de NATO 78 dagen dood en verderf met cluster bommen (1765 st.), landmijnen en schieten met verrijkt uranium munitie. Een bewuste moord aanval op het hoofdkantoor van de radio en TV in Mitrovica (16 journalisten dood) gevolgd door aanvallen op vele andere burgerdoelen. Het werd een humanitaire interventie genoemd die vele Servische burgers de dood in joegen. Let op de volgende politieke oplichting: Het VN-tribunaal in DEN Haag besloot de NATO niet te vervolgen voor oorlogsmisdaden. Wist U dat de ING flink geïnvesteerd heeft in Anti-Tank mijnen, Clusterbommen, nucleaire wapens? Wist U dat Corporatie Halliburton in de zojuist omschreven periode in Zuidoost Kosovo een enorme basis heeft gebouwd “Bondsteel” om bovenstaande roof te verdedigen. Worden de opgedane ervaringen in Libië, Syrië, de Oekraïne en de Balkan gebruikt om Rusland op de knieën te krijgen? Hoe zit dat met de gasrotonde? Beseft Hans Alders wel dat hij deze moord organisaties van dienst is? Moeten wij een keer wakker worden?  

Beknopte geschiedenis:

De vroegste documenten (12de eeuw) die enig zicht geven op de etnische samenstelling van Kosovo komen uit de klooster registers. Hieruit blijkt dat er maar 2% Albanezen in dat gebied woonden. Niemand weet waar Albanezen vandaan komen. Er is nog nooit een DNA mix gevonden elders in de wereld. Wel is bekend dat zij eeuwen lang buiten Kosovo in het Albanees berglandschap in kleine afgesloten gemeenschappen hebben geleefd. Het Albanese gebied is geregeerd door Illyriërs, Thraciërs, Romeinen, Byzantijnen en Ottomanen. U kunt zich wel voorstellen dat tijdens de verschillende bezettingen zij respectievelijk katholiek, Grieks orthodox en mohammedaans werden. Waarschijnlijk trokken de Albanezen, vanwege het uitdijen van de bevolking, richting Kosovo.

In het jaar 1219 werd het aartsbisdom Pec gesticht, gelegen in het huidige Kosovo. Vanaf dat moment beschouwen de Serviërs dit gebied als de wieg van hun beschaving. Ruim 170 jaar later veroveren de Osmaanse Turken het koninkrijk Servië. Het jaar 1389 kent ‘de slag op het Merelveld’ te Polje in Kosovo. De Osmaanse Turken versloegen het koninkrijk Servië. De Albanezen hebben de kant van de Turken gekozen uit lijfsbehoud. Tot aan het begin van de 20ste eeuw Albaniseert en Islamiseert Kosovo waar inmiddels vele Albanezen wonen. Het worden eeuwen van Islamitische genocide, plundering, verkrachting en slavernij. Servië verovert in 1912-1913 Kosovo, het Noorden van Albanië en Macedonië op het Osmaanse rijk. Door toedoen van de Europese grootmachten (1913) kreeg Servië Kosovo en de Albanezen kregen hun eigen staat Albanië. Dan begint WO1. Op de verjaardag van de slag op het Merelveld in Sarajevo wordt er een aanslag gepleegd op aartshertog Frans Ferdinand en deze ‘valse vlag’ operatie werd de aanleiding van de eerste wereld oorlog. De Albanezen kozen de zijde van Duitsland, Oostenrijk en Hongarije. De Servisch Albanese verhouding werd er niet beter op. Ondertussen plegen de Turken genocide op de Grieken, Armeniërs en de Assyriërs. In 1929 werd in Kroatië een fascistische en voornamelijk anti-Servische beweging neer gezet. Amin-Al-Hoesseini zorgde voor een islamitische divisie bestaande uit Bosniërs en Albanese Korsovaren. Samen met de Nazi’s hebben zij één miljoen Serviërs over de kling gejaagd. Op het internet zijn foto’s te vinden van Hitler die Amin-Al-Hoesseini met een bezoek vereerde. De ‘Islamic Declaration’ van 1990 houdt in dat er een Islamitische staat moet komen in voormalig Joegoslavië. Alija Izetbegivic werd de eerste president van Bosnië-Herzegovina. Twee jaar later riep hij de onafhankelijkheid van dit gebied uit. Nasar Oric slachtte met behulp van zijn 28ste divisie 1300 ongewapende Servische burgers af. In 1993 vielen zijn strijders de dorpen Kravica, Cosci, Kostolomic en Kusici aan. Madlic beklaagde zich op 24 juni 1993 bij UNPROFOR dat Dutchbat niets doet tegen de nachtelijke aanvallen van de Moslim strijders. Geen antwoord. Srebenica 1995 werd het gevolg.

Feiten: Albanië, Bosnië en Kosovo zijn drie Islamitische staten in Europa met veel geloofsenclaves. Mitrovica is de enige Europese stad die nog verdeeld is. De scheidslijn is de rivier de Ibar. Ten Noorden daarvan leven louter Serviërs. Ten zuiden ervan leven louter Albanezen. Er zijn 1000 kerken vernietigd. Wahabistische prekers willen een speciale taks voor niet Moslims in Bosnië. Via Globalresearch zijn wij erachter gekomen dat bewijsstukken zijn vernietigd door het Joegoslavië tribunaal te Den Haag. Om de kat op het spek te binden verkondigd Erdogan keer op keer dat hij het eens zo machtige Turks Ottomaanse rijk wil herstellen.

Wat verlangt ondergetekende naar onafhankelijke personen die oplossingen bieden. Neem nu als voorbeeld de halfnaakte man Gandhi die ongewapend de Engelse superioriteit uit India verdreef.

 

 Hierbij een zeer kort stukje politieke oplichting: https://www.youtube.com/watch?v=B1uk4pWE8so&feature=player_embedded