“Je moet denken met je hart en voelen met je hoofd.”

Dirigent Bernhard Haitink

 

 

Het produceren voor een wereldwijd voedselbeheerssysteem dat gedomineerd wordt door transnationale agribusiness bedrijven zijn onderdeel van het eco militair industrieel complex. Met de planten en dieren wordt zo geknoeid dat wij de schepping niet meer ‘mogen’ begrijpen.

Het gevolg is sociale, milieu- en gezondheidsgerelateerde verwoesting op onze conto t.b.v. Winst. Om dit smeuïg te laten verlopen worden binnen gesloten ruimtes in Bruxelles internationale handelsverdragen gesloten die boven elke wet staan. Ook die van de EU. Uw zoekmachine vind vast wel de ISDS-regeling. Ons gebied is niet alleen voor windmolens interessant. Er zijn jaren geleden al plannen gemaakt om winst te halen uit kernafval dump en afval van producten die in geen miljoenen jaren tot een onschuldig goedje vervallen. Co2- dump wordt ook gewenst.

Waar wij wel bij betrokken worden gaat georkestreerd. Het Digitoal Nijsblad Groninger Dorpen brengt het leuk met Buurkracht, Sterk Vrijwilligerswerk Hogeland, Groene bewonersinitiatieven, Dorpen in het zonnetje, Dorpen voor de wind, Dorpen vol duurzame energie.

Het OCW is erbij gehaald om de burgers met misleidende vragen lastig te vallen. Doel: Om ons landschap aangrijpend te mogen veranderen. Vervolgens komen de gegevens in het DvhN met de ‘verheugende’ mededeling dat wij er zelf voor gekozen hebben. Maar let op: Op de achtergrond wordt gewerkt aan schaalvergroting onder het mom van de klimaatsverandering, voedsel tekort door overbevolking, exportbescherming en werkgelegenheid.

Het OCW kent een gat van 467 miljoen euro en vanaf 2017 komt daar nog 200 miljoen per jaar bij. Dat is op zich niet zo veel t.o.v. de bijna 500 miljard schuld die Nederland ondanks onze export en  bodemschatten heeft laten ontstaan. Het OCW tekort komt bij de honderden miljarden die ‘nodig’ zijn voor hernieuwbare energie, energie transitie, massa immigratie en onze betalingen aan Bruxelles. Het OCW, OZW, VWS hebben, hoe kan het ook anders een gezamenlijke kaderregeling voor subsidie verstrekking.

Op de achtergrond boven het OCW vind je ernstiger landschap vernielende krachten. Het ECN (energieonderzoek Nederland), TNO en de WUR (Wageningen research) werken samen. Als je bedenkt dat een woordvoerder van het ECW benadrukte dat in toenemende mate de opwekking van energie bovengronds en dichter bij huis zal plaatsvinden en bedenkt dat de WUR aangestuurd wordt door bedrijven als Monsanto en Bayer, dan weet je dat de ontwerpen om de energielandschappen te veranderen omwille de afzetmarkt en winst vergroting, het achterliggende motief is. Uiteraard onder het mom van de klimaat catastrofe die uit jou portemonnee betaald moet worden.

De EU besteed 60miljard aan de landbouw. Op het internet zijn een niet te tellen hoeveelheid subsidies die met de agrarische sector te maken heeft in Nederland. De kleine boer en de burgers kunnen dit niet meer betalen en de schade aan het milieu heeft failliet makende prijs.

WINDMOLENTJES? De melk productie is met 20% gestegen = 3 megaton extra uitstoot broeikasgassen. Bron: LEI. Aan de andere kant bouwt/stimuleert de overheid windmolenparken om deze uitstoot te compenseren. Opdat de verhandelbare Co2 emissies schaalvergroting mogelijk maken. Het extra mestoverschot wordt via 150miljoen subsidie bestreden voor koeienmest vergisting. De ene subsidie na de andere subsidie wordt door ons betaald om schaalvergroting mogelijk te maken. De kleine boer die nog binding heeft met het land kreeg een oprotsubsidie ‘Stoppot’ van 1500 euro per koe. De regeling was in één dag op. Door de schaalvergroting verliezen steeds meer boerengezinnen hun bestaan en kostwinning. Het gevolg van de vrijkomende grond is landschap vernieling door het verplaatsen m.b.v. subsidie van grondgebonden grootschalige boerenbedrijven. Veevoeder bedrijven en verwerkende bedrijven plegen een aanslag op het milieu door mest- ammoniak productie. Er komen gezondheidsproblemen door fijn stof en verspreiding van ziektekiemen. En het elementaire welzijn van de dieren dan? Zie bron: www.earth-matters.nl/39/14095/land-en-tuinbouw/opmars-megastallen-een-ziekmakende-ontwikkeling

Plantenleed komt door schaarste in de bodem als voedingsstof voor gewassen. Het wordt uiteindelijk schaarste in hoogwaardig voedsel voor mens en dier. Schaarste aan minerale voorraden die kunnen worden gebruikt voor de productie van kunstmest als suppletie voor de natuurlijke nutriënten voorziening. Er is te weinig selenium (immuunsysteem), chroom (overgewicht en diabetes), vitamine A (kankers), vitamine B (aderverkalking en neurale afwijkingen), magnesium ( Alzheimer), zink (huid, slijmvliezen en skelet), spoorelementen. Geopolitiek gezien lopen wij een enorm risico. De eindige voorraden begeven zich buiten Europa. De winning van zink, mangaan en boor is voor 75% in niet Europese landen te vinden. Dan maar tomaten kweken in en op piepschuim bolletjes? Het is gewoon dwangmatig foute boel, een eindeloze cyclus van innovatie en roofbouw voor winst. Dat Bruxelles geen voorraden aanlegt is een bewijs dat de burger voor hen niet bestaat.

Het is heel simpel te achterhalen wie aan de haal gaat met de subsidies. Over het algemeen kun je stellen dat het grootste bedrijf meer subsidie krijgt en de meeste korting op het energie verbruik.

VOORBEELD MISLEIDING: Het kipverwerkend concern Doux (Franrijk) strijkt 62,8 miljoen subsidie op en heeft een omzet van 1,7miljard euro. Pikant: Het fokt zelf geen enkele kip. Dat is uitbesteed aan duizenden kippenfokkers die onder een wurgcontract moeten produceren. Ze worden omkoopbaar. Weet je wat… Laten wij ze een dubbeltje meer geven als zij windmolen(tjes)s op hun erf zetten om de uitstoot te verdedigen opdat schaalvergroting door kan gaan.

Aangezien verreweg de meeste producten voor de export bedoeld zijn kun je na onderzoek terecht komen bij export en import gerichte zwendel. De overproductie in Europa en de lagere prijzen van dezelfde goederen uit het buitenland moet worden omzeild met subsidies. Producten en de winsten verdwijnen door dienstverlenende sectoren. Voor de import is het simpel, dat zijn de bekende importheffingen. Voor overproductie verlies en het in sommige gevallen duurder zijn dan buitenlandse producten is de oplossing het verschil laten bijpassen door Bruxelles. Lees: Wij dus.

Conclusie: Wij betalen 4 keer voor bijvoorbeeld de melk. 1x in de winkel, 1x via belastingen om de subsidie potten te vullen, 1x voor de export en 1x voor het overschot. En de boer maar klagen dat wij niet meer willen betalen voor hun producten. Weetje: Voor 1 glas melk is 200 liter water nodig.

Er is nog een mogelijkheid tot schaalvergroting. Het PIB (Partner for International Business) waarbij een groep Nederlandse bedrijven met financiële steun van de Nederlandse overheid de Roemeense markt kan benaderen. Roemenië heeft maar een paar boeren die 100 koeien hebben. Het gemiddelde aantal koeien is twee koeien per hectare. De EU geeft nog eens 9 miljard euro voor dit beleid. Dit klinkt mij als muziek in de oren. De uit de kluiten gewassen boeren bedrijven die door de nimmer risico lopende Rabobank gestimuleerd wordt vreemd vermogen aan te trekken voor schaalvergroting, kunnen wat mij betreft vertrekken naar Roemenië, compleet met hun molentjes. De geschiedenis herhaalt zich. Boeren gingen vroeger naar Frankrijk, Canada, Amerika, Australië, Tanzania. Wordt dat nu Roemenië? Zorgt de NATO ervoor dat de boeren ook naar Rusland mogen?

Alles wat Europa te veel produceert wordt verkocht op de wereldmarkt. Dat gebeurd tegen elke prijs! Net zoals het tegen elke prijs dumpen van het teveel aan stroomproductie. Wordt wakker Nijhoofsters!!! Wij gaan naar de ratsmodee als wij schaalvergroting met windmolens en zonnepanelen toestaan. Niemand van ons kan dit betalen. De planten en dieren en kinderen kunnen zich niet verdedigen mede daarom schrijf ik. Wij moeten zorgen dat ons gebied niet wordt overgelaten aan gewetenloze proleten die risicoloos hun zakken vullen. Voor de aanstaande hoorzitting te Zuidhorn heb ik de gemeente veel info gestuurd met bronvermelding. De informatie laat zien dat het beleid niets met het milieu te maken heeft maar met  maximale winst door schaalvergroting.

Met vriendelijke groet,   Kees van Ee  (cultuur- en klimaat realist)

 

 

 

 

Geef een reactie

vijf × vier =

naschrift