“De Hitlers en de Himmlers raken wij wel kwijt, maar de Speers, wat er ook met hen individueel  mogen gebeuren, zullen nog lang onder ons zijn.” Dit zei Sebastian Haffner in 1944.

 

 

In The Observer van 9 april 1944 publiceerde Sebastian Haffner een lucide en bijna profetisch portret van Albert Speer. De verwezenlijking van de revolutie der managers. Geen ander doel dan carrière maken. Juist die lichtheid, dat niet nadenken, zorgde ervoor dat alle jongemannen van zijn soort ‘de schrikwekkende machinerie van onze tijd, tot het uiterste bleven bedienen. De bovenstaande zinnen kun je lezen in het boek ‘In Europa’(Geert Mak).

Na een beetje verdiepen in Speer, de architect van het derde rijk, ben je in staat de Nazitijd naadloos op deze tijd leggen. Je kunt zelfs stellen dat wij nog bevrijd moeten worden. Met alle macht zijn de kopstukken van NaziDuitsland geholpen te vluchten. Het Berlijn van toen is nu Washington DC.

De architect van de EU te Bruxelles was Nazirechter Walter Hallstein, die het internationale belang van het militair-industrieel-complex moest veilig stellen. Het werkt door tot en met Groningen. Er komt geen contra-expertise of arbiter meer. Het ministerie van Economische Zwendel heeft dat bepaald. De heer Kamp (waar doet die naam aan denken?) bracht dit onlangs naar buiten. De heer Alders kwam met een Gutschein van de Gutmensch (voucher). De exploitatie van de Noordzee, Waddenzee en Groningen en de daaruit voortvloeiende schade gaat onverminderd verder.

Het masterplan voor het wereld kartel begon in de vijftiger jaren o.l.v. Walter Hallstein. [Hoe dit in zijn werk is gegaan staat uitvoerig beschreven in het boek ‘The Nazi Roots of the Brussels EU’ van o.a. Matthias Rath].

In 1968 wilde de industrie de winsten continueren. De ‘Club van Rome’ werd de ontfutsel (onteigening) machine van de eeuw. ‘De grenzen aan de groei’ werden bereikt in 1992 te Rio de Janeiro. De groei mocht grenzeloos gecontinueerd worden ten koste van de mensheid. Men stelde gewoon dat er veel te veel mensen waren. De heer Alders tekende samen met 155 landen het ontvolkingsprogramma, ‘De  Agenda van de 21ste eeuw’. De dekmantels innovatie, ecologisch, duurzaamheid, hergebruik, groene stroom, biomassa kregen steun uit het banencarrousel. Er kwam een onvoorstelbare smerige politiek met privileges, luxe, massa vergiftiging tot onze ondergang een feit is. Er kwam zelfs een tekst op twee enorme stenen in de staat Georgia. “Zorg dat de mensheid niet groter is dan 500 miljoen, zodat er een voortdurende balans met de natuur is”.

De wetten dienden wereldwijd voor dit doel aangepast te worden. Het procesrecht van een ieder om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten bij bestemmingsplannen, milieu en handhaving werd afgeschaft. Het recht voor een ieder om te procederen tegen de staat is ingeruild voor het recht van de direct belanghebbende.

De vrijheid van onderzoek werd beperkt. Door: Het opdringen van een vóóroordeel. Het beletten van onderzoek. Ongeschiktheid van de onderzoekende persoon. Verkeerd lezen, onjuist verstaan. Officiële verdraaiing van de waarheid. Bron: ‘Science Friction’ (Artur Rörsch). Noem het maar ecofascisme begeleid met blitzkrieg oorlogswetten zoals de Crisis- en Herstelwet. Het grote graai cult begon tijdens Lubbers 111. Met o.a. Alders. Hier volgt een beknopte lijst van dubieuze praktijken:

– 1986 De overheid (VROM + Gemeente Rotterdam) is een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie (AKSO, DSM, SHELL e.a.) – 1989 Pikant: Het ministerie van Vrom zat in hetzelfde gebouw als Billiton. De bestrijdingsmiddelenwet hield daarom geen rekening met de niet werkzame stoffen. En de milieu- en gezondheidsgevolgen van zowel de werkzame als wel de niet werkzame stoffen, wanneer die in de afval fase zijn beland. Het heel creatief bijmengen van levensgevaarlijke rotzooi in hout, beton, stenen, cement, kunstgrind etc. werd een lucratieve zaak. Lees: De werkzame stoffen op het etiket, de niet werkzame stoffen hoeven niet op het etiket. Nederland groeide uit tot ’s werelds grootste importeur van vuil. Een KOMO- keur eroverheen en klaar issiedan. Het met arseen en chroomtrioxide verpeste hout moet je op een dag ook weer kwijt en dat werd samen met zeer giftig slib omgedoopt tot biomassa. Bron: Ing. Van Rooij geciteerd in het boek ‘Alarm U wordt vergiftigd’ (Ine Veen). Je kunt nu m.b.v. subsidie jou huis isoleren. Niemand weet of dit de nieuwe asbest soap gaat worden.

– 1988 Alders speelde een zeer negatieve rol in de ontmanteling van de PTT. Privatiseren werd later participeren en dat betekent dat de winsten werden geprivatiseerd en de verliezen gesocialiseerd. En dan zijn rol inzake Schiphol, dat werd het oprekken van de milieu en lawaai regels waardoor er nog meer vliegbewegingen kwamen. -1990 Alders speelde een rol bij de CO2-heffing (Een mens ademt Co2 uit en heeft een portemonnee, de vervuilende industrie wordt met rust gelaten). In Groningen gaat fracking naar gas gewoon onverminderd door. De gevolgschade, betreft de natuur en bevingsschade, mag niet bemeten worden en zeker niet met echte meet apparatuur zoals  Tiltmeters en glasvezelsensor meters.

-1992 Alders speelde een rol bij de totstandkoming van het raamverdrag, op Rockefeller grond in het VN gebouw, inzake klimaat verandering te New York. De Rockefeller Foundation betaalde het onderzoek dat aantoonde dat de aarde maar 500miljoen mensen aan kan. -1992 Alders speelde een rol om het klimaat stop te zetten tegen financieel gewin door de mens de schuld in de schoenen te schuiven te Rio de Janeiro – 1992 Alders speelde een rol bij de verbruiksbelasting, geheven naar milieugrondslag -1993 Alders speelde een rol bij het mest overschot en de Betuwe lijn. – 1994 Alders speelde een rol bij de totstandkoming van het Nimby-wetje (Not in my Backyard) Lees; Spoedeisende projecten van bovengemeentelijk belang afdwingen.

Van 1996-2007 heeft de heer Alders een kans gekregen om als commissaris van de koningin van de provincie Groningen iets te doen voor de inwoners van het Noorden. Resultaat: Er is geen euro meer uit de aardgasbaten naar Groningen gestroomd. Op de eerste kerstdag van 1986 is er een aardbeving gemeten van 0,3 op de schaal van Richter. Daarna zouden er meer dan 1000 volgen. De commissaris deed op de schaal van actie: 0,nul.

Nu speelt de heer Alders de onbetwistbare autoriteit als NCG. De Duitsers hadden eerst ook niet in de gaten wat voor man Speer was. Vlak na zijn dood in 1981 werd hij pas ontmaskerd. Laat dit wat betreft de NCG en de kliek er omheen niet gebeuren!!!

De Protocollen, emissiehandel, patenten, octrooien, contouren, voucher, onafhankelijke commissie schade afhandeling (OSC). En de VN, Ipcc, Vrije markt, natuurclubs en wegsluizen van 32.000mld horen bij het werk van de Speers. Sterker nog. Het boek van Geert Mak ‘In Europa’ is eigenlijk een welgemeende waarschuwing dat WO111 gepland is door de moderne Albert Speer gelijkende architecten. De ont-en omvolking is reeds in gang gezet. Wij noemen het nu Agenda 2030.

Met vriendelijke groet, Kees van Ee

2 reacties

 1. Project for the New American Century

  Het Project for the New American Century (PNAC, Project voor de Nieuwe Amerikaanse Eeuw) is een Amerikaanse, neoconservatieve denktank. PNAC werd in 1997 opgericht door het New Citizenship Project als een organisatie die zich het wereldwijde Amerikaanse leiderschap tot doel stelt. Leden van het PNAC waren goed vertegenwoordigd in de Amerikaanse regeringen onder George W. Bush.
  Op 20 mei 2008 werd de website van de PNAC gesloten.
  Inhoud

  1 Kernpunten
  2 Algemeen
  3 Oprichters en leden
  4 Sponsoring
  5 Reacties
  6 Externe link

  Kernpunten
  PNAC draagt de volgende kernpunten uit:

  Amerikaans leiderschap is goed voor zowel Amerika als de rest van de wereld;
  Zulk leiderschap vereist militaire kracht, diplomatieke energie en overtuiging aan morele principes;
  Te weinig leiders maken zich tegenwoordig sterk voor wereldwijd leiderschap.

  De inleiding van het PNAC-rapport “Rebuilding America’s Defenses” (2000) noemt vier militaire kerndoelen:

  Het Amerikaanse thuisland beschermen; (Gestolen van de Indianen en Mexicanen)
  Tegelijkertijd meerdere belangrijke oorlogen overtuigend kunnen winnen;
  Politietaken uitvoeren
  Hervorming van de krijgsmacht

  Algemeen
  Het PNAC wordt door velen buiten de Verenigde Staten als omstreden gezien. Een belangrijk deel van de kritiek is dat het project militaire en economische overheersing van land, ruimte en cyberspace door de Verenigde Staten lijkt voor te staan, ofwel Amerikaanse wereldzakenoverheersing (Pax Americana). Hierbij past de term “the New American Century”, gebaseerd op het idee dat de 20e eeuw de Amerikaanse Eeuw was. Analisten debatteren of de Irakoorlog, die in maart 2003 onder de codenaam Operation Iraqi Freedom (Operatie Iraakse Vrijheid) is begonnen, de eerste belangrijkste stap naar het uitvoeren van deze doelstellingen is.= de vernietiging van 2 miljoen ONSCHULDIGE Irakezen en de totale vernietiging van de infrastructuur!!!
  Zie ook Libië, Syrië enz., enz.

  Het PNAC lobbyt actief voor zijn denkbeelden, niet alleen in de V.S. maar ook bij bevriende buitenlandse politici (de trans-Atlantische as). Zo verschaft de organisatie deze politici korte samenvattingen van omvangrijke politieke concepten die in een aktetas passen, de zogenaamde brief test case.
  Oprichters en leden
  Onder de vijfentwintig oprichters van PNAC bevonden zich onder meer de volgende oorlogsmisdadigers/ Neocons:

  Jeb Bush, gouverneur van de staat Florida
  Dick Cheney, vicepresident onder George W. Bush
  Steve Forbes, kapitaalkrachtig directeur en redacteur van Forbes Magazine
  Francis Fukuyama, hoogleraar politicologie
  Donald Kagan, hoogleraar geschiedenis
  William Kristol, anno 2004 voorzitter
  Lewis Libby, Pentagonmedewerker, later stafchef van vicepresident Dick Cheney
  Dan Quayle, vicepresident onder president George H.W. Bush
  Donald Rumsfeld, Minister van Defensie (Secretary of Defense) onder George W. Bush
  Paul Wolfowitz, adviseur van president George W. Bush en van 1 juni 2005 tot 30 juni 2007 president van de Wereldbank.
  Aaron Friedberg

  Andere bekende criminelen zijn:

  George Weigel, publicist en een katholiek theoloog
  Richard Perle
  Zalmay Khalilzad

  Sponsoring
  Het PNAC wordt financieel gesteund door onder meer Bradley Foundation, John M. Olin Foundation en Scaife Foundations (Sarah Mellon Scaife Foundation).
  Reacties

  Een van de reacties op het PNAC is het “Brussels Tribunaal” opgericht onder andere door Lieven De Cauter.
  Onder andere de redactie van From the Wilderness meent dat de PNAC een blauwdruk levert voor het met onwettige middelen veroveren van de wereld. Zij meent dat de aanslagen op 11 september expres toegelaten zijn door personen binnen de regering met het oog op de verovering van Afghanistan, Irak, Iran en de uitholling van de burgerrechten en vrijheid in Amerika.

  USA PATRIOT Act
  Het moment dat de USA PATRIOT Act wordt getekend door George W. Bush.
  De USA PATRIOT Act (Public Law 107-56) of voluit de Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism Act of 2001 is een Amerikaans wetsvoorstel (H.R.3162) dat op 26 oktober 2001 door het Amerikaans Congres met een meerderheid is aangenomen.[1]
  De wet heeft als doel meer mogelijkheden te geven aan de Amerikaanse overheid om informatie te vergaren over en op te treden in geval van mogelijk terrorisme. Het is een directe reactie op de aanslagen op 11 september 2001 en is een middel in de Amerikaanse strijd tegen het zelf georganiseerde terrorisme.
  Er is veel kritiek op de Patriot Act omdat ze de burgerrechten van de Amerikaanse bevolking te veel zou schenden, met name op het gebied van privacy. Daarnaast is er de kritiek dat de wet stigmatiserend zou werken omdat het vooral mogelijkheden biedt om immigranten en buitenlandse bezoekers te onderzoeken en het land uit te zetten.
  Voorstanders van de wet hopen dat het de Amerikaanse justitie meer opsporingsmogelijkheden geeft om zo terroristische aanslagen in de toekomst te voorkomen. In plaats van het achteraf straffen, kan men nu ook proactief reageren. Het argument dat burgerrechten afgebroken worden, wordt weerlegd door het argument dat ‘het leven zonder angst’ het hoogste burgerrecht is.
  Eind 2003 ondertekende massamoordenaar en lid van Skull en Bones George W. Bush de Intelligence Authorization Act, die meer opsporingsbevoegdheden aan het Federal Bureau of Investigation (FBI) geeft en gezien kan worden als het verlengstuk van de Patriot Act.
  Op 16 december 2005 stemde de Amerikaanse Senaat tegen de verlenging van de wet. Op 21 december 2005 bereikte de Senaat een meerpartijen akkoord inzake 107-56. Dit werd vastgelegd in de USA PATRIOT Improvement and Reauthorization Act. Vele passages uit de USA PATRIOT Act zijn daarbij gehandhaafd.
  De Patriot Act werd in 26 oktober 2001 door het Huis van Afgevaardigden aangenomen met een meerderheid van 357 tegen 66 stemmen. In de Senaat lag de stemverhouding 98-1. Republikeins afgevaardigde voor Texas Ron Paul vertelde aan The Washington Times dat geen enkel congreslid de nieuwe wetgeving mocht lezen. Tegenstanders van de Patriot Act wijzen erop, dat het onmogelijk was in zo’n korte tijd na de aanslagen van 11 september 2001 deze wet te schrijven en dat de Patriot Act dus in feite al klaar lag.
  Op 27 februari 2010 verlengde Barack NObama ( Jes we scan) de Patriot Act met een jaar, een dag voordat deze zou vervallen.
  Op 26 mei 2011, tekende Barack Obama een verlenging voor vier jaar van drie belangrijke onderdelen van de oorspronkelijke PATRIOT Act. Dit betreft het afluisteren van verdachten, onderzoek van zakelijke informatie en surveillance van individuen die verdacht worden van terroristische activiteiten.
  Inmiddels blijkt op een ander gebied een neveneffect. Op grond van de Patriot Act is de keuze voor een Amerikaanse cloudcomputingprovider voor Europese klanten een risico, aangezien de gegevens en databases van die klanten ook door de Amerikaanse overheid opgevraagd kunnen worden.[2]

  Met vriendelijke groet,
  Bennie

 2. Helemaal waar dit! Vraag je familie en kennissen eens of ze iets weten van depopulatie agenda 21. Nooit van gehoord is de reactie. ZE hebben deze agenda vakkundig verborgen gehouden. Het wordt nu tijd dat vooral de jeugd hier kennis van gaat nemen. In 2050 moet de agenda klaar zijn en dan is het te laat. De toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ziet er beroerd uit. Als de jeugd dit zou weten is er misschien iets aan te doen. Stoppen met meewerken aan dit schimmige plan. De stekker uit het systeem trekken is de enige oplossing. Zelfvoorzienend worden en niet met allemaal in een stad gaan samenklonteren. ZE willen iedereen in de stad hebben en de buitengebieden voor zichzelf. In de stad is werk, er zijn supermarkten met giftig voedsel en je kunt er feesten. Dus heeft de stad een geweldige aantrekkingskracht op jongeren. Wifi overal en de hele dag met die achterlijke smartphone bezig zijn. En vooral niet zien wat er om je heen gebeurd. Dat is de bedoeling. 300 mensen tegen 7,5 miljard, wie wint deze strijd?

Laat een reactie achter op Ben de Belazerde Reactie annuleren

19 − 10 =

naschrift