brie

 

 

“ Als het leven niet ontworpen is, dan is het een intelligent toeval “. (Brie)

 

 

Een indiaan geeft zijn kleinzoon onderricht over het leven: “Binnen in mij is een gevecht gaand. Het is een afschuwelijk gevecht tussen twee wolven. De ene wolf is slecht. Hij bestaat uit woede, jaloezie, verdriet, spijt, hebzucht, verwaandheid, zelfmedelijden, schuldgevoelens, wrok, minderwaardigheid, leugens, valse trots, superioriteit en ego. De andere wolf is goed. Hij is vreugde, vrede, liefde, kalmte, nederigheid, vriendelijkheid, welwillendheid, medegevoel, vrijgevendheid, waarheid, compassie en geloof ”. De kleinzoon vraagt aan zijn grootvader: “ Welke wolf zal het gevecht winnen?” De oude indiaan glimlacht en antwoordt: “Degene die je voedt” = 1ste stap.
Woedt binnen ons dezelfde strijd? Zou de zichzelf tot norm verheffende mens het goede voeden? Wordt het blijven wegkijken na Keulen de logisch staatsgevaarlijke strohalm? Wat zit daar achter? Zoek maar eens op wat cognitieve dissonantiereductie betekent. Het is een misplaatste claim op morele superioriteit. “Alleen wij weten het”. Het is onzeker, predikt controle en verzint valse vlaggen. Is de volgende stap het projecteren van naderende Ufo’s vol met aliens? ANGST. Of gaat de paus zeggen dat Jezus nooit bestaan heeft om het gelijk van één geloof te promoten? Zelfs een atheïst zal moeten erkennen dat een man die maar een paar jaar geleefd heeft, ons al 20 eeuwen bezig houdt. Duizenden eeuwen voor hem is geprobeerd het uitgangspunt van het leven te ondermijnen. Het uitgangspunt luidt: Ieder mens voert de regie over het eigen leven, met als doel een goed leven. Dat is nooit gelukt… Dan staat er iemand op die zuivere ethiek, moraliteit met gelijke rechten predikt. Oeps….Dat is belangen vernietiging en het einde van de hefboomwerking van macht.
Zondag 1 januari 1516. Het is al weer 500 jaar geleden dat Maarten Luther een stap zette naar vrijheid. Er gebeurde ongelooflijk veel in die periode. Het humsterland werd door dijken met het vaste land verbonden. Nostradamus voorspelde o.a. de wereldoorlogen, Napoleon, Hitler, het communisme en terrorisme in Europa. Er woedt een hevige storm met zware overstromingen. Het Reinheitsgebot werd een pracht voorbeeld om mensen gezonder, te krijgen. Het is het sterfjaar van Jeroen Bosch. Hij schilderde: Gedrochten vreemde wezens, kruisingen tussen mens, plant en dier. Het kwaad. De dood. De hel. En de verdoemenis. Pikant: De duivel is androgeen. Wat betekent dat er zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken aanwezig zijn. WO=MEN. We worden op dit moment overspoelt met film, video en de media weg-met-ons pulp, die geslachtloos leven promoten! Alle ons voorgaande beschavingen hebben Jeroen Boschachtige taferelen nagelaten. De afbeeldingen mensenkop op een paardenlijf, helikopters en ufo’ s zijn niet te tellen. Zal het huidige geknoei met DNA het bovenstaande op de wereld zetten? In 1521 gaf de paus opdracht om de Mayasteden te plunderen. De schatten bevatten bovenstaande beeltenissen. Wat bewaren de papen in hun duivelse kelders? Waarom is het met afstand de rijkste international op aarde? Zon, maan en de menselijke geest zijn altijd een speelbal geweest van onbegrepen manipulaties. Ons tijdelijke voertuig (lichaam) speelt hierin ook een rol. De Turken kwamen Wenen (1529) Ottomaniseren. Maarten Luther stelde de Joden gelijk met de papen, de Turken, de duivel en de handlangers van de antichrist.
Heeft de aanval op de RK kerk zin gehad? In onze regio heeft de reformatie, ingezet door Luther en Calvijn, verschillende stromingen onder het protestantisme opgeleverd. Ook op het culturele, staatkundige en sociaaleconomische vlak was er veel veranderd. Maar is er een stap genomen om het tij richting vrijheid te keren? Er zijn vele oorlogen geweest. Koninkrijken zijn vervangen door republieken en er zijn koninkrijken terug gekomen. Het lijkt erop dat elke revolutie te snel gaat. De doorsnee Homo Sapiens kiest voor zekerheden en keert daarom terug naar het TBS systeem. TBS= Totaal Betaal Slaaf, opgevoed en beknot door de zichzelf boven ons verhevene. Volgens de Bijbel is het beest 666 kwaadaardig. Volgens de Koran is het beest de heilige opdracht om de islam te doen herleven. De onderwerping aan het beest heet S(hahad)atan. Op de rechterhand of voorhoofd staat het teken. Vaak is dit op het journaal te zien en op de YouTube onthoofdingsrituelen. De belijdenis van de Islam is de ultieme godslastering van de Bijbel en dat wordt weggekeken. De Eu geeft per jaar 2,5mld+ van onze belasting centen aan Turkije die een moderne florerende economie heeft (17e plaats van de wereld economie). Aangezien in 2016 geen visum meer nodig is om de Turkse eigen parallelle economie enclaves in Europa te bezoeken, zal dat inhouden dat er 80 miljoen Turken gerechtigd zijn hierheen te komen. Het lijkt erop dat de miljarden bedoeld zijn om een infrastructuur te financieren die het mogelijk maakt vluchtelingen te verzamelen, die uiteindelijk een Turks paspoort krijgen. Waar zijn de teksten in het Arabisch die vertellen dat onze vrouwen hetzelfde recht hebben als de mannen? Het binnen harken van anders denkenden volgens de Richard Coudenhove-Kalergi doctrine (massa immigratie idee 1922), is het ultieme middel tot onderwerping aan een centraal gezag. En dat weer als onderdeel van een wereld orde. Lees: EU verraad vrouwen en dat weer als onderdeel van een wereld orde!!! Het Sharia recht is niet bedacht door de vrije mens.
In 1532 schreef Niccolò Machiavelli ‘De Prins’. Liegen is toegestaan als het een politiek doel bereikt.
CORRUPTIE EN FRAUDE VAN NEDERLANDSE POLITICI ONGESTRAFT EN OOK NOG BELOOND!
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2015/12/08/gladio-21-21- www.boilingpoints.wordpress.com
Iedere periode uit het verleden is veranderd door de optekenaars daarvan. De geschriften van het Nieuwe testament zijn slechts een kleine selectie uit een verzameling van duizenden fragmenten. Deze zorgvuldig geselecteerde teksten werden samengevoegd alsof ze bij elkaar hoorden. Ze werden vervolgens gezuiverd, regelmatig herzien en er werd van alles aan toegevoegd en uit weggelaten. De Bijbelse evangeliën, zoals wij die kennen, zijn vervalst en zitten vol hiaten. bron: Maurits Prins ‘Het bedrog van Rome’. Verlichtende wijsheid of destructieve geest? Welke stap neemt U?
Dat de meeste mensen van nu niet beter weten dan dat je voor voedsel moet pinnen geeft toch te denken. Het wordt de hoogste tijd dat wij ons DNA gaan resetten in de fabriekstand = 2de stap. Het begint bij keuzes, initiatief nemen, nemen van verantwoordelijkheid, alternatieven zoeken en reflecteren. Zoek het OER= Ondersteuning Eigen Regievoering. CERN (mini-oer-knallers) creëert temperaturen boven de 10 miljard graden, een miljoen keer zo heet als de zon. Het nabootsen van de Oerknal duurt weliswaar een fractie van een seconde, maar het gaat erom dat DE KNAL 13,5 miljard jaar geleden is, en dat we dat nadoen. Gevolg: Cijfertjes, cijfertjes, cijfertjes. Het is het startpunt om eens lekker te gaan knippen en plakken in onze DNA streng. Lees: Knoeien met ons intelligente plasma wat botten heeft gekregen. “Opmerkelijk is, dat de waarden van deze cijfers nauwkeurig op elkaar lijken afgestemd, om de ontwikkeling van leven mogelijk te maken”. (Stephen Hawkin) Mega brein inbraken doet je ogen openen inzake de samenklontering van belangen van technologie- en defensie bedrijven onder de zichzelf tot norm verheffende mens.
Het is overduidelijk, dat wanneer de omstandigheden op een planeet gunstig zijn, leven ontstaat. Maar dat leven kan andere vormen, omstandigheden of levensstijl aannemen dan de onze. Een compleet andere vorm kan ons leven voorbij lopen zonder dat we het zien (dr. Rauni Leena Luukanen Kilde). De 3de stap volgt uit het bovenstaande. Lustratie is een mooi woord voor zuivering. Een bevrijding om ruimte te hebben het goede te voeden. Het verwerpt zonder dat je jou geloof in de prullenbak moet gooien, de dogmatische autoriteit van religieuze en andere leugens. Zie de schepping als een doorlopend proces van verandering die maar één doel heeft. Het recht op een gezond, goed en vrij leven. Het dondert daarbij nu even niet of het leven ontworpen is of ontstaan.

Geef een reactie

10 + 4 =

naschrift