‘Meineed wordt gepleegd wanneer een getuige opzettelijk niet de waarheid spreekt, nadat de eed of de belofte is afgelegd. Hoogwaardigheidsbekleders doen niet anders en komen er mee weg’.

 

 

 

 

 

 

De bodem van Groningen  is verhandelbaar en staat ver boven de veiligheid van haar bewoners. Daarboven op krijgen wij te maken met een andere gas samenstelling. Wat is er bekend over de gevolgen? Is er iets bekend over toekomstige persoonlijk letsel, roetvorming of schade aan apparatuur? Is het huidige apparatuur park is in staat om alle verwachtte vreemde  gassen veilig en doelmatig te gebruiken (zie bijlage)? Wel verschijnen steeds meer artikelen die aantonen dat reeds in het prille begin gewaarschuwd is voor de problemen die gepaard gaan met aardgaswinning. Deze column laat zien dat er nog veel meer gemeineed wordt onder het motto KASSA! waarbij de winst ver boven kennis staat. Kennis waarschuwt namelijk en hoort onpartijdig de burger te dienen. De Nederlandse staat is eigenaar van het aardgas volgens de mijnwet van 1810. Is dat nog zo? Dit mijnwet  geintje van Napoleon komt in slow motion terug waar het voor bedoeld was. Om dit te begrijpen duiken wij even in de gas geschiedenis. In 1835 zag de eerste gasfabriek in Rotterdam het licht. Rond 1930 gingen gasfabrieken samenwerken. Er kwamen keuringseisen met toezicht. In 1959 werd één gas soort gedistribueerd (Slochteren). Het was Den Uyl die in dat jaar het bedrijfsleven spekte met vergaande zeggenschap over het gas. In 1974 komt er het kleine velden exploitatie beleid. Vanaf 1980 komt het eerste ‘vreemde’ aardgas uit de Noordzeebodem. OEPS! Dit gas heeft niet dezelfde samenstelling zoals wij gewend waren. Kennis begint te waarschuwen voor gevaren die ontstaan bij gebruik van een andere gas soorten in niet aangepaste apparatuur. Wij hebben het hier over persoonlijk letsel, roetvorming, schade aan apparatuur en nog veel meer. Hoort u de overheid hierover? Welnee joh, belangrijker was dat het liberaliseren werd doorgevoerd om later te kunnen privatiseren (ongeveer 50 columns gaan hierover). Lubbers, Kok en Balkenende werken mee met het opheffen van allerlei regels die een handelsbarrière  vormen. Vanaf die tijd komt er zeer complexe regelgeving en kennisleemten over veiligheid en de gevolgen voor de distributie van aardgas. Nu is ons land onder het gezag van de EU terecht gekomen en herhaalt de hierboven vermelde geschiedenis  zich in het groot. De ITTP handelsverdragen met o.a. de VS zijn hier het voorbeeld van. Als je de geschiedenis kent van Napoleon en erachter komt wie zijn financiers waren, kom je wellicht tot de volgende conclusie over het ontstaan van de mijnwet in 1810: De bewoner/eigenaar van grond die handel herbergt, komt de staat toe. De staat is op haar beurt weer eigenaar van financiers…  De handel bepaalt welke soort gas je krijgt. Maar kan uw ketel daartegen? En wie betaald de kosten als uw ketel omgebouwd moet worden? Is dit probleem te verzekeren? Een belangrijk deel van het gas voor de huishoudens komt uit het Groninger veld. De vaak geopperde mogelijkheid de rest van het Groningse gas enkel voor de huishoudens te reserveren, om aardbevingen te doen verminderen, blijft een wens. Behoud van je rendementsketel moet nog een wens worden. De overheid wil er niets mee te maken hebben, want de opeen volgende kabinetten hebben zich verkocht aan corporaties. Er komt nog een probleem, naast de zeer kostbare aanpassing van de aardgas gestookte huishoudelijke apparatuur. De NL limietwaarde voor blootstelling aan schadelijke stoffen in aardgas is nooit vastgelegd. Er bestaat wel een maximale aanvaardbare concentratie waarde (MAC). Maar deze is ook zonder limiet. Denk aan de toevoeging van tetrahydrothiofeen dat aardgas sterk laat ruiken en aan het toegevoegde oplosmiddel tetrahydrothiofeen. Hoe zit dat met de limiet van schadelijke stoffen in vreemd gas? Valt hier iets aan te doen? Dat zal moeilijk worden want de EU is bezig een verdrag te tekenen die handelsbelemmeringen strafbaar stelt. De industrie weet dat hun handelen zal leiden tot zeer onbetrouwbare levering van energie. Denk alleen al aan het feit dat geplande schaarste prijs opdrijvend werkt. Wij zullen hoe dan ook geconfronteerd worden met korte en langdurige uitval van energie. Dit weet de overheid,  daarom is er het miljarden verslindende energie akkoord gekomen en het plan ons de slimme meter in de schoenen te schuiven. (zie brie’s column de slimme meter). Energie en het afregelen ervan zal straks in zijn geheel door de burger betaald worden via de factuur met niet transparante gegevens uit de meterkast. De zeggenschap over de hoeveelheid energie die je nodig denkt te hebben in jouw woning wordt nihil. Uit de bijlagen kan je concluderen dat de provincie Groningen een win gebied is waarover meineed is gepleegd. Er is gedaan alsof er voor de veiligheid is gezorgd. Er is gedaan alsof de kosten zijn toebedeeld aan alle partijen. En er is gedaan alsof het aardgas ons welvaart heeft gebracht terwijl de schulden alleen maar zijn toegenomen. Geen enkele cent is opzij gelegd voor de toegebrachte schade en het zoeken naar echte alternatieve energie. Wij zijn ongeveer te vergelijken met de positie van andere bevolkingsgroepen in de wereld. Zo lazen wij dat de Masai (Afrika) bevolking verdreven gaat worden om het koningshuis van de Verenigde Arabische Emiraten de gelegenheid te geven om ongestoord op beschermende diersoorten te kunnen jagen. De Spaanse koning Juan Carlos is op jacht geweest met Mohammed Eyad Kayali om in Botswana olifanten te elimineren. Misschien wordt Groningen wel het jachtterrein voor dumpplekken van chemisch afval, kernafval, opslag van vreemde gasvoorraden en opslag van de groeistof CO2. Er is ook nog zout en fossiel water te exploiteren. Het gebied ligt aan de zee en er is voldoende infrastructuur in en op de bodem voor het achtergewinland. Helaas komt de politieker met de desastreus schadelijke meineed weg. Zij lopen weg voor de ramp die nu in slow motion plaatsvindt. Meineed bevordert de handel vooral in een juridisch veilig gesteld klimaat. Het klimaat van geprivatiseerde winsten en gesocialiseerde kosten. Zelfs de al miljarden jaren durende klimaatsverandering komt op onze rekening.

 

De site: www.dwarshuis.co/earthquakes-groningen-gas-field/visualisation is simpel om te zetten in het Nederlands. De site laat de problemen die de Nam bij Grijpskerk veroorzaakt buiten beschouwing. Ook met de locaties die met frackingstechnieken werken is dit het geval. Het visualiseert op heldere wijze de plundering met voorbedachte rade.
 
De twee rapporten en de site zijn de redenen dat ik op deze manier de column schreef en is daarom ook langer.