brie

“100 wetenschappers kunnen een hypothese bevestigen, 1 meetresultaat kan deze hypothese weerleggen.”

 

 

 

 

Een docent legt een vel papier met een zwarte stip op de tafels van de studenten. “Maak hier maar een essay van”. Nadat de essays waren nagekeken concludeerde de docent dat alle leerlingen over de zwarte stip hadden geschreven. Niet één had het over de ruimte rond de stip. De zwarte punt is de ego die moet scoren. Het wit is de creatieve geest die ideeën durft uit te wisselen.

Navelstaren kun je het ook noemen, als een soort van vergeten zijn dat de wereld niet om hen heen draait. Met wit moet in dit verband het enorme belang van de omgeving bedoeld zijn.

Wat stelt die zwarte punt voor. Is het een putje voor belastingontduiking? Moet je daarbij horen omdat je anders geen carrière kan maken? Is het een trechter voor winsten die onttrokken zijn uit bezuinigingsrondes en subsidies? Is het een roeptoeter van de politiek via media en wetenschap? Je zou het haast denken. Onze regering is bijna bij alle oorlogen betrokken geweest. Op het NOS-journaal (1 dec.) legt een generaal uit dat dit komt door de Co2. Per dag gaat er wereld wijd 1mld door het zwarte Co2-bezweringsputje. Het blijkt volgens de media lang niet genoeg te zijn want het Co2-gehalte is weer sterk gestegen. De eveneens miljarden pinnende immigratiekosten zijn het gevolg van de opwarming. Het lijkt erop dat daar ook meer geld bij moet want in 2017 is er geen ijs meer op de polen. Bron: DWDD begin december.

Wanneer in Nederland alle elektriciteitscentrales en tankstations etc. gesloten zijn dan wordt het dweilen met de kraan open. Hou je vast: Wind op zee 560 mld. Wind op land 448 mld. Zonne-energie 260 mld. Biomassa 31 mld. Opslag 197.000 mld. Conclusie: Het gezin verdwijnt op aarde omdat zij die dikke 2 miljoen euro per jaar niet kan ophoesten. Het klimaatresultaat is +/- 0,000…?

Wereldwijd wordt er per dag 1 mld uitgegeven aan Co2-reductie richting zwarte stip. Wetenschappers uit het witte denkvlak leverden een paar eenvoudige getallen. De aarde bestaat nu alweer 4,5 miljard jaar. Ze kende 60 grote klimaatveranderingen. Er is gebleken dat het Co2-gas 800 jaar achterloopt op de temperatuurverandering. Co2 is afkomstig van natuurlijke bronnen: Oceanen 40%, Microben 22%, Insecten 20%, Bevroren aarde 6%, Vulkanen 3,5%, Bosbranden 3,5%, Zoogdieren 3%, industrie + mens 2%. Let op! Een anti-opwarmingsfactuur uit het zwarte gat is er alleen voor de mens. Dat is gek want in de lucht zit maar 0,04% (400ppm) Co2. De mens verdwijnt ook in dit geval bij gebrek aan baten. Dit is dweilen met de kraan open. Het is geen mening maar een meting.

Er zijn vele ingenieurs en handige mensen die naast dit kostenplaatje alternatieven hebben beschreven in het witte denkvlak. Voor deze creativiteit is echter geen plek gereserveerd als gevolg van het voorzorgprincipe  www.groenerekenkamer.nl/download/HAN%20Summary.pdf

Als je dat gelezen hebt dan weet je dat de eventuele onthulling (Apocalyps) bestreden wordt met geld van een ander. De 61ste grote klimaat verandering kan je er niet door laten stoppen.

Als het aantal mensen gereduceerd is tot maximaal 500 mlj op deze aardkloot dan begint alles weer van voor af aan. Kunnen wij dan weer met een schone witte, dus zwarte stipvrije, bladzijde beginnen? Wij moeten dan nog wel uit de reservaten zien te komen en bedacht hebben hoe de mens vrij, zonder schade, over betrouwbare en betaalbare energie kan beschikken.

Met vriendelijke groet, Kees van Ee

Geef een reactie

20 − zes =

naschrift