‘Het is tijd om te verstaan, te benoemen, te doorschouwen en te beseffen’ 

 

De  spanning die ontstaat bij kennis van feiten of opvattingen die strijdig zijn met een eigen overtuiging en mening, leiden tot het nemen van niet meer te beheersen risico’s. Personen die hun baan, inkomen en maatschappelijke positie te danken hebben aan bijvoorbeeld de klimaathype, de EU, de banken en de vaccinatie industrie, zullen elke tegenzet van critici met alle middelen proberen te onderdrukken. De wet is ook nog eens aan hun zijde bekonkeld. In niet te tellen situaties van misdadig beleid is er zelfs sprake van een verkregen immuniteit status. De veiligheid in relatie tot aardbevingen, veroorzaakt door het winnen van aardgas heeft daarom nooit een rol hoeven spelen. Wanneer gaan we luisteren naar de boodschappen van de Azteken, Maya’s, Egyptenaren, Indianen, Inca’s en Chinezen? Uit de tijd vóór de bekende geschiedenis waren er al piramideachtige kleine en grote bouwwerken, die ons wat willen laten beseffen. In Nepal zijn er vele kleine piramides met  symbolische tekeningen. Zij stellen levensenergieën voor die zo getekend zijn dat zij uitnodigen dit te doorgronden. Het positieve van de vroege culturen is dat zij geloven in een complete cirkel van tijdperken en dat de cyclus gewoon weer begint. Dus geen dramatisch vergaan van de wereld. Wij zitten nu in een slechte laag van deze cyclus, die gepaard gaat met vele rampen. Het dwingt ons eerst nog dieper het dal in, om de realiteit, intuïtie en de logica te herontdekken. Bewustwording! Onze menselijk geest wordt zo sterk dat wij massaal een andere weg gaan bewandelen. De ‘elite’ wil dit niet en heeft van alles bedacht om ons gevangen te houden. Dat doen ze via bangmakerij en verspreiding van informatie die deze ‘waarheid’ onderbouwd. Tegelijker tijd wordt echte informatie  tegengegaan (MH 17, NAM).  Als je Kurzweil (google) en andere vernietigers van de originele mens mag geloven, dan kun je binnenkort vervangend hoger bewustzijn digitaal kopen. Synthetische DNA is dan  gekoppeld aan het internet. Het aflezen van jouw denken en dat denken beïnvloeden is nu al mogelijk. De Nano technologie om de mens te degenereren zit reeds in ons lichaam. Denk daarbij aan vaccinaties, chemtrails, genetisch gemanipuleerd voedsel en drinkwater. (1 nanometer past 10 miljoen keer in een centimeter). In 2025 zal men stoppen met de chemtrails (bron www.earth-matters.nl ). Is dan de tijd rijp om ons via bijvoorbeeld een pandemie af te slachten. Gelijk met het bereiken van een maximale chaos?  Het wordt een helse zoektocht naar het vermogen iets voort te brengen, vaardigheden op te sporen die hun ontwikkeling vinden doormiddel van kennisvergaring, bekwaamheid en inzicht. Het is bekend dat positieve energie snel negatieve energie kan overnemen. Sneller dan andersom. Wij weten dat ons veranderlijk DNA zich prettiger voelt in een omgeving met positieve energie. Zou het zo kunnen zijn dat als wij bewuster gaan leven met de aarde en de kosmos, ons DNA als beloning wat codes zal prijsgeven om onze hersencapaciteit te vergroten? Zijn wij dan in staat om te spelen met vele dimensies om zodoende klaar te zijn voor de nieuwe cyclus? Wij gaan nu even terug in de tijd. De piramides van het Giseh – plateau zijn gebouwd in een periode van 8000 jaar voor de komst van de eerste Egyptische Farao, die het bouwwerk kopieerde om als graftombe te dienen. De veel eerder en beter gebouwde Piramide van Giseh laat een energie opwekkingstechniek zien zonder gebruik te maken van elektriciteit, aardgas, steenkool of aardolie. Het element water en resonantie vernuftig samen brengen was voldoende. Tezamen met kleinere piramides op het plateau laat het geheel ook nog een kalender zien. Geschreven in een universele taal, namelijk de taal van de geometrie. Het beschrijft een naderende donkere tijd en het beschrijft een gigantische uitdaging tijdens het einde van deze periode. Gaat u deze uitdaging aan? Bron:

http://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-piramide-van-gizeh-monument-van-de-schepping/
http://www.pateo.nl/PDF/OnthullingGizehGeheim.pdf

(overzichtelijk in Nederlandse taal neergezet met foto’s)