brie“ Het voorstel hun spel te beëindigen omdat de uitslag inmiddels duidelijk is. ”

De soevereine mens is een biologische entiteit. Een mens van vlees en bloed, onvervreemdbaar behorend tot het rijk der zoogdieren. Met een eigen identiteit die deelneemt en onderdeel is van een groot en oneindig universum. Om zorgvuldig met deze werkelijkheid om te gaan dien je vooral jezelf te blijven. Je bent hierin een natuurlijk persoon. Dat wordt anders door administratie. Daarin geef je zonder tegenprestatie iets van je zelf weg. Het begint al bij je geboorte. Je vader geeft je aan bij de burgerlijke stand. M.a.w. zonder er bij stil te staan wordt je als kind een nummer (BSN) Lees: product Betaal Slaaf Nederland. Een volledig te plukken rechts persoon onderaan de ladder. Heel geniepig doet de overheid net alsof je een natuurlijk persoon bent, maar in werkelijkheid ben je een product die belasting opbrengt en fungeert als onderpand voor bijna 300 miljard euro schuld. Maar ook een  product dat wanneer het oud en versleten is gedumpt kan worden (zorg). Een product kan, behalve een robot, niet lullen. Vanuit deze realiteit beginnen wij te beseffen dat wij geen invloed hebben over de grootste plundering en vervuiling ooit. En vooral de straffeloosheid daarvan. Maar dit kunnen wij veranderen. In de bijlage is genoeg te vinden om per direct Hans Alders naar huis te sturen met de belofte dat de claim volgt. Het grote graaien is al begonnen vanaf Lubbers 111. Om een voorbeeld te noemen:  In het kader van het milieu moeten de werkzame stoffen op het etiket staan. De niet werkzame stoffen betekent handel, omdat die niet op het etiket vermeld hoeven te worden. Gevolg: vuil import uit de hele wereld. Vooral de afvalstoffen Arseenzuur en Chroomtrioxide van Billiton en SHELL. Deze worden als NIET werkzame stof in producten verwerkt. Het oprekken van regels en waarheid geweld aan doen is J.P.G. (Hans) Alders op het lijf geschreven. Nog een voorbeeld: Billiton zat in hetzelfde gebouw als de VROM. Bij Hans dus. Onder het mom van het sparen van tropisch hardhout kwam er het KOMO-keur van geïmpregneerd hout vol met niet werkzame stoffen. In duizenden tuinen, speelplaatsen en gevelbekleding van huizen is het aan de man gebracht. Zoals gezegd is een product uiteindelijk een dump artikel en zijn wij beland bij Kok 1. Het afval wordt met duistere, bij mengsels verbrand als ‘biomassa’. Het resultaat heet ‘groene stroom’. Deze weg naar ‘duurzaamheid’ werd een gesubsidieerde massale vergiftiging op kosten van het goedgelovige product ‘burger’. Alders zat zelfs een masterclass ‘Club van Rome’ voor. Heel knap voor een ongeschoolde. Hij tilde als het ware het poldermodel naar een wereld-plunder model. De overheid had ons toen definitief verlaten. Zij zijn nu merkbaar, totaal teruggetrokken uit de samenleving. De tekenbevoegdheid ligt daarom bij de EU die louter uit onbevoegden bestaat. Zo kan het gebeuren dat er achter gesloten deuren het TTIP handelsverdrag getekend zal worden. Je moet van goeden huize komen om aan informatie te komen. Onder toezicht mag je dan stukken bekijken in de geheime leeskamer te Bruxelles. Na de handtekeningen kunnen wij het volgende verwachten: Bedrijven kunnen voormalig NL aanklagen als wij regels ( claims) invoeren die nadelig zijn voor deze bedrijven. U kunt er van op aan dat Shell er alles aan zal doen de boel te traineren totdat getekend is. Gaat de NAM in hoger beroep of niet? De uitspraak van de rechter in Assen inzake WAG versus NAM loog er namelijk niet om. U kunt er ook van op aan dat Hans, als nationaal coördinator er alles aan zal doen een strategie te bedenken om ons te misleiden. Daar hoeven wij niet op te wachten. Wij weten nog veel meer over hem en dat zal naar buiten komen. Wij weten steeds meer over Shell en dat zal naar buiten komen. Zij kunnen de schadeaansprakelijkheid niet meer ontlopen. Ook over de aandeelhouders weten wij genoeg. Eveneens over degene die commissariaten kregen voor bewezen diensten, weten wij genoeg. Bijvoorbeeld Kok die commissariaten kreeg bij de ING groep, TPG post, Shell en KLM (dankzij Alders, “wegens optrekken van de regels”,  zijn de vliegbewegingen enorm uitgebreid). Zodra de bal begint te rollen zullen wij nog meer informatie krijgen. Hoe meer informatie er komt hoe meer Groningers er zijn die het bovenstaande uitschot uit de provincie willen zetten. Het gaat er niet om ons systeem af te kraken of te vervangen. Het gaat erom ons om aangifte te doen en schadeherstel te eisen wegens fraude, diefstal, oplichting, valsheid in geschrifte en massale milieuvervuiling. De menshouderij toch uit blijven lachen? Groningen wordt niet alleen wakker hoor.

 

Hans Alders voorzitter taskforce biodiversiteit: “ Wereldwijd moeten wij afspraken maken hoe wij permanent gaan betalen voor biodiversiteit” Lees: Hoe kunnen de herstelkosten van de door ons veroorzaakte vernietiging van de biodiversiteit zien als maatschappelijke kosten.

 

Rapporten over kernopslag in de Groninger zoutkoepels tonen keer op keer aan dat elke uitspraak over de veiligheid van kernafval een gok blijft. Hans Alders probeert het toch met de truc  “terugneembaarheid”. Als je er voor zorgt dat kernafval er op den duur weer uit kan, dan mag het.

 

Sinds 1971 wordt er Shell productieafvalwater geïnjecteerd in Borgsmeer. Is het daarom dat ons leiding water uit Drenthe moet komen? Er is een ‘paraplu’ omgevingsvergunning aangevraagd door Shell om op 24 locaties NAM afval water te lozen in het beheer gebied Wette skip Fryslân.  Als het fout is dan is deze vergunning verleend. Dat wordt dus constant meten van het water. Deze gegevens moeten en zullen uiteraard bekend worden. Wie gaat er lekken? Wie gaan meten?

 

Dichtbij ondergetekende speelt zich al jaren wat af in de bodem. Het heeft te maken met druk verschillen. In het dorp en bij de omliggende boerderijen is schade ontstaan. Door de gasopslag Bergermeer, Norg, Grijpskerk zijn er enkele aardbevingen geweest, stelt TNO. Maar…openbare gegevens daarover (uitgezonderd die van Norg) zijn niet beschikbaar. De NAM wil echter grotere drukverschillen. Vooruitlopend op toekomstige ‘tiltmetingen’ die uiteindelijk geplaatst zullen worden, is het van belang dat ook hier gegevens gaan lekken. Een ‘Tiltmeting’ is een meet systeem dat direct een relatie kan leggen tussen een gebeurtenis en mogelijke schade, schade opbouw of zetting schade. Er zal spoedig nog meer bekend worden over deze meting. Kosten. Waar. Wanneer. Wie.

 

Tenslotte: Meten = weten = Zeker weten. Dat maakt dat de zogenaamde toppertjes zich niet meer kunnen verschuilen geen meineed gepleegd te hebben of slechts onder ede met de waarheid hebben gespeeld.

Lees het boek van Folkert Buiter ‘Te Laat’ (thriller tegen de achtergrond van Groningse gaswinning). Citaat… In het Kafkaiaanse woud van organisaties en regels maken criminelen en corrupte bestuurders gebruik van kansen in de gaswinning, het vastgoed en het schade herstel.

 

Betreffende onder water staand vastgoed in gaswinningsgebied geeft de voormalige bankier AD Broere (nu schrijver) de volgende waarheid prijs: “Geld dat uit het niets komt is van niemand en dientengevolge ook niet van de bank “. Het geld blijkt te zijn ontstaan door uw handtekening te zetten. Het is daarom niet meer dan billijk dat uw betaalde rente in mindering wordt gebracht.

 

Lees het boek van Ine Veen “Alarm U wordt vergiftigd “ Als u dit boek gelezen hebt ziet u het belang van klokkenluiders. Er staat zeer veel bewijsmateriaal in dat de Groninger op weg kan helpen zich te ontdoen van de zogenaamde ‘slimme ‘dictatuur. Duizend bestuurlijke vernieuwingen zijn er in het nadeel van de burger gepleegd. Het procesrecht van het volk is geruisloos gewijzigd in het proces recht van de direct belanghebbende, die nooit gedefinieerd is. Een voorloper van TTIP zeg maar. ‘Actio Polaris’ is een klokkenluidersrecht. D.w.z. het procesrecht van een ieder om bezwaar te maken tegen over overheidsbesluiten bij bestemmingsplannen, milieu en handhaving. Dit is dus afgeschaft!! Als alles is gebaseerd op fraude dan hebben wij als natuurlijk soeverein persoon niets met het hier boven beschreven elitecorps en hun regeltjes te maken. Laten wij tot een voorstel komen. Het voorstel om hun spel te beëindigen omdat de uitslag inmiddels bekend is. De claims komen spoedig.

 

Nog meer lezen?