“Heb je iets gevonden?” “Ja”. “Waar is het?”. “Daar, verderop” “Oké, dus zolang ik daar nooit heenga kan ik voor altijd beweren dat jou ‘iets’ niet bestaat omdat ik het nooit gezien heb”. (woorden uit het boek van David Icke, ‘Het fantoom zelf’).

Géén kaasplankje zonder een lekker stukkie Brie’s column…

 

 

Wij gaan het hebben over het virus dat de oervorm probeert te blokkeren. De oervorm kan je het paradijs noemen. Het virus is de satan (angst) die ons bewustzijn via een valse schijnwereld wil vernietigen. Stel dat het universum, de oervorm in hoge frequentie, een computer is die informatie codeert en decodeert als een oneindig bewustzijn.  Er is daar geen emotie, geen oorlog, geen onderdrukking en geen begrenzing van het onmogelijke. Op dit niveau bestaat vrije wil als een logisch geschenk van de schepping (God).

Het kwaad werd in kleine deeltjes verspreid over het universum, maar het totaal ervan was slechts een zandkorrel op een reusachtig strand die het overweldigende goede in zich heeft. Vrije wil heeft iets uitdagends in zich waarvoor je verantwoordelijk bent. Natuurlijk werd die foute zandkorrel (appel) gepakt. Oeps. Ineens had hij een vleespak met een stijve plasser. Zij zag dat ook en bedekte zich meteen. Zij keken om zich heen en namen de wereld van de slang waar die hen meteen tot slaaf wil maken met behulp van een veel lagere frequentie. Deze stelt een mistig gordijn voor waarin de zwarte zon (Saturnus, het valse licht, lucifer) ons monitort. Om deze eeuwige slaaf-schijnwereld voorgoed te verlaten moet je overgaan op een andere, hogere, frequentie naar het oneindig bewustzijn = schepping. Als je inziet dat logo’s van superbedrijven, obelisken, mijters en occulte sektes verwijzen naar het Saturnusvirus, ben je op de goede weg om uit de neprealiteit te komen.

Volledig gepatenteerde slaven moeten gesynthetiseerd worden. Zelf vermeerderende  nanotechnologie zal je brein herbedraden. Kunstmatige bloedcellen lezen je chipimplantaat af.  Transhumanisme = kunstmatige intelligentie, als een slechte copy van het oorspronkelijke. Wij mogen pas weer nepnieuws lezen als we het niveau van een goudvis hebben bereikt. Jij bent gemaakt in een Petrischaaltje met eigenschappen van tig ouders. Je bent onzijdig (Saturnus). Je bent opgevoed door een overheid. Je bent eigenlijk een robot die niet meer schijt en slijt. Je bent dus vervangen. Het milieu is je eindelijk kwijt.

Oorspronkelijk ging het om het leven. Nu gaat het om de dood. Vaccinaties met schadelijke toevoegingen, voedingsadditieven, genetisch gemodificeerd voedsel, symptoom bestrijding in plaats van genezing. De herbedrading wordt versnelt via smart grid, chemtrails en HAARP dat het elektromagnetisch veld van de aarde kan kraken. De privatisering, het monopolie op de mens, kun je lezen via Agenda 2030. Bedenk dat Facebook meer volgelingen heeft dan welk geloof dan ook. Geloof in materiele zin geeft uitsluiting, conflicten, haat. Afwijkende mening, alternatieve geneeswijzen en alternatieve info maakt je tot ketter, complotdenker en voedt de inquisitie.

Ik ben het er mee eens dat we deze wereld af moeten. Het wordt tijd dat wij terug keren naar onze oervorm = schepping als niet manipuleerbare energie. ‘Net als de rups dacht dat het leven voorbij was… werd zij/hij een vlinder’. Wij gaan niet dood, wij verlaten enkel ons vleespak. Hoe zorg je nou dat de ziel ons voertuig blijft? Hoe bescherm je de oorspronkelijke bedrading in onze entiteit geest?

Het antwoord vond ik op mijn manier. Door telkens geslagen te worden op je linker en rechter wang komt het foutje, de poffer op je neus. Je kijkt in de spiegel en je vraagt je af wie je bent. Wat doe je hier? Mijn waarneming begon o.a. met lezen. Een boek à contant kopen na mondelinge bestelling voorkwam de fout 404 …deze pagina bestaat niet. Kwantumfysica staat het dichtst bij het benaderen van de oneindigheid van de werelden die parallel naast elkaar kunnen bestaan. Er zijn verschillende wereldwijde ‘weppen’. Het is niet nodig om te doden als je levensonderhoud direct uit energie komt. Deze energie is virus vrij!!! Het is toch te gek dat wij verplicht worden om genoeg begrip te hebben van technologie om daarmee onze gevangenis te bouwen. Het is mogelijk een nep werkelijkheid te creëren via een hologram. Het codeert en decodeert frequenties om onze waarneming te misleiden. Er kan zo maar een projectie in de lucht verschijnen die een valse aankomst van…..uit kan beelden. Het inzicht in vormen van bestaan, de vijf elementen en zintuigen met telepathie en intuïtie geven een bepaald gedeelte van de werkelijkheid weer. Maar er is meer.

Elektronen zijn in staat om ogenblikkelijk met elkaar te communiceren, ongeacht hun onderlinge afstand. Tien meter of tien miljard kilometer. Op de een of andere manier lijkt ieder deeltje te weten wat het andere doet. Ieder deel van een hologram bevat alle informatie die eigenschap is van het geheel. Moeilijk? Welnee.

Wij gaan daarvoor even naar onze bedrading kijken. Het elektromagnetische veld van het hart is de krachtigste van alle magnetische velden. Als je je hart afsluit dan wordt het brein de dominante waarnemer. Mijn brein is me d’r eentje. Het heeft een linker en een rechter hersenhelft die verbonden is met een soort brug (kabel). Het linker gedeelte is arbiter, tijd, tijdsbeleving en vooral gericht op ‘hier’. Het is gericht op de vijf zintuigelijke werkelijkheid, hiërarchische structuren, regels , wetten, gescheidenheid, tijd-ruimte, zucht naar controle, status, macht, reputatie, superioriteit en een intellectuele superioriteit. Het rechter brein ziet eenheid en verbondenheid. Het zesde zintuig speelt een rol door intuïtie en telepathie de ruimte te geven. Via scholing, overheden, Ngo’s en gesubsidieerde wetenschap wordt geprobeerd de linkerhelft te voorzien van een valse waarneming die een wig moet vormen om de rechterhelft en het veel sterkere hart (ziel) te kunnen scheiden.

Door je hart te volgen decodeer je eenheid, geen verdeeldheid, individualiteit, artistiek, creatief. Je kan hiermee de eenheid van alles bewust meemaken. Het zorgt ervoor dat techniek (virus) niet voor jou gaat denken. Misschien heb ik daarom sommige opleidingen verlaten.

Politieke correctheid stelt rechtvaardigheid gelijk met onderworpenheid. De Zwitserse analytisch psycholoog C. Jung stelt precies hoe wij er nu voorstaan. Maak je keuze! “Totdat je het onbewuste bewust maakt, zal het je leven dirigeren en zal je dat ‘het lot’ noemen”. Gek genoeg staat dit ook in het grote boek. Als jij je keuze niet maakt dan wordt dat voor je gedaan. Dan zal er een eind gemaakt worden aan menselijk bestuur (Daniël 2:44).

Het kaasplankje bevat nog wat woordjes die de 404 fout ‘deze pagina bestaat niet’ omschrijven: ‘Demonstructie en Krommunicatie’.

Met vriendelijke groet, Kees van Ee

 

 

Geef een reactie

1 + 15 =

naschrift