“ Verrek een wiel ” (’n Mesopotamiër,  4000 v. Christus).

 

 

 

 

 

 

 

In zandlopers schuren korrels elkaar steeds gladder tot ze wrijvingloos van het ene glas in het andere glas vloeien, de opening steeds verder uitslijpend. Hoe ouder de zandloper hoe sneller hij loopt. Net als de tijd die sneller lijkt te gaan. Tijdens onze jeugdjaren hebben wij ieder uur van de dag wel een volstrekt nieuwe ervaring, subjectief of objectief. Maar met elk jaar dat verstrijkt, wordt iets van die ervaring omgezet in een automatische sleur waar we ons nauwelijks meer van bewust zijn. Hoe komt dat? Bewustzijn is merkwaardig. Er zit een gat in, maar niet zomaar een gat. Het is een uiterst actief gat. Een rol spelen: geheugen, intuïtie en jouw originele ik met een ziel dat deel uit maakt van een zeer levend geheel dat het heelal genoemd wordt. Dit prachtige immens grote universum bestaat uit energie, frequentie en vibratie. Wij hebben dat in ons, wij maken er deel van uit. Onze hersenen bestaan voor 87% uit water en ons lichaam bevat 70% water. Wat houdt ons dan samen? Dat is energie en bewustzijn en dat in het grote geheel kosmos of God zo u wilt. Veel onafhankelijke wetenschappers hebben ons gewezen op onze bewustzijnsontwikkeling van het leven op aarde. De planeet Aarde is in dit verband een school van leven zei dr. Rauni Kilde. De mens daarin is volgens Blaise Pascal slechts een riethalm, de zwakste in de natuur, maar hij is een denkende riethalm. En hiermee kom ik tot de kern. De mens had zich al lang kunnen ontwikkelen naar een hogere dimensie die de grilligheid van al het leven kan bevatten om daarmee in harmonie te leven. Met een vrije geest en liefde in het besef dat er leven is na de dood. M.a.w. een leven zonder een destructief systeem die de mens wil heropvoeden zodat wij gewend raken aan dictatuur en slavernij. Ons bewustzijn mag van de elite nooit volgroeien met kennis die ons wakker maakt en bepalen zal dat het zo niet langer mag doorgaan in de wereld. De verandering komt: “Men kan een invasie van legers weerstaan, maar niet een idee waarvoor de tijd gekomen is”(Viktor Hugo). De zandloper van de elite is ook versleten. Zij willen hem rechtop zetten. Het zand onderin en zij ver boven in de zandloper. Ze hebben er al een naam voor bedacht ‘de nieuwe wereld orde’. Terwijl het zand nu naar beneden stroomt is het zaak dat deze situatie blijvend is. Het schijnt al aardig te lukken want er lopen nu al zombies rond met een elektronische bril, i-pad, super gevaccineerd, gemicrochipt, gevroten nano voedsel en andere junk science (sms staat voor ‘send more shit’). De mind control geschiedt met, hoe kan het ook anders, schadelijke energie, frequentie en vibratie. Besef dat slimme producten geen wijsheden bevatten! Heel slim worden internationale handelsverdragen boven de wet gesteld. Onthoud hierbij de afkorting ISDS wat staat voor Investor to State Dispute Settlement. Deze regelt de investeerdersbescherming tegen overheden. Grote bedrijven en hun dochter bedrijven en deelnemingen van derden zullen sterk staan omdat geaccepteerd is dat zij zich tijdens een proces mogen beroepen op ‘beschermde informatie’. Pikant: Nestlé voert 142 merken. Een aantal gemeenten in Oost- Groningen zijn zich via open overleg aan het herindelen. Dat woordje open klinkt leuk voor haar bewoners, maar zet dit eens af tegen het boven staande. Daar komen nog een aantal ernstige zaken bij. De crisis en herstelwet is gericht op versnelling van projecten in het ruimtelijke domein. Zo juist is de 9de tranche in werking getreden. Lees: elke omkoopbare die een experiment groen noemt en het over banen heeft of ruimte bied voor bovenstaande corporaties, mag versneld zijn gang gaan. Dan hebben wij nog te maken met Art.123 van de Grondwet. Deze wet regelt dat provincie en gemeenten bij wet kunnen worden opgeheven of ingesteld. Let op hoe wij hier geflest worden. De rechter is het verboden om wetten en verdragen aan onze grondwet ten toetsen, Art. 120! Dus tijdens de totstandkoming van de herindeling is er een toetsingsverbod. Het tij zal moeilijk te keren zijn. Want corruptie wordt gewaardeerd. Meneer de Hond toont dat aan in de peilingen.

Verkiezingen hebben totaal geen zin. De manier waarop in Engeland een partij in het zadel geholpen wordt beloofd niet veel goeds. Dat wordt, naast geld foerage, met behulp van de Hond hier ook de nieuwe politieke mode. De UKTP, niet verwarren met de UKIP die soevereiniteit promoot, is met zeer goed gevulde beurs bezig te lobbyen en te verkopen dat de toekomst te redden valt met het zich richten op  nanotechnologie, synthetische biologie en kunstmatige intelligentie. Om het leven te verbeteren  en te veraangenamen zo beweren zij. Zij maken gebruik van een foto waarop de zogenaamde ontwikkeling van de mens voorstelt. De eerste figuur is een aap. Dan komt er een iets rechterop staande figuur. Dan verschijnt de Neanderthaler die volkomen leeft in harmonie met de natuur. Zij handhaven zich miljoenen jaren. De mens zoals u en ik is er hierna plotseling, met hoogstwaarschijnlijk minder hersens, maar wel een vermogen om te praten en te fantaseren. En als laatste is er de volmaakte op de mens gelijkende robot die alles schijnt te kunnen en volledig  24 uur per dag in dienst kan staan van hun bezitters. Gelukkig zijn er wetenschappers die met zeer veel overtuigend bewijs kunnen aantonen dat Marx, Darwin en Nietzsche de boel gigantisch belazerd hebben in opdracht van dezelfde  elite die ook alle oorlogen hebben gefinancierd. Gaat het wiel afgeschaft worden omdat er straks geen mensen meer zijn die ermee werken? De bedoeling is toch dat wij overbodig worden? De zandloper is niet meer nodig. De robot kent namelijk geen tijd, heeft geen ziel, geen natuurlijk bewustzijn en heeft niet het besef dat er een enorme liefdevolle kracht in de kosmos schuilt. Lieve mensen, een beetje deining met behulp van energie, frequentie en vibratie en het fragiele glas van de zandloper breekt, zodat de weg vrij is voor een nieuwe nog nooit vertoonde dimensie die ons gelijk gaat stellen met de Neanderthaler, met dit verschil dat wij de kosmos erbij kunnen en willen betrekken.

 

Bijlagen t.b.v. de column  de zandlopers:

De uitvinding van de film wordt gedateerd in 1895, losse beelden werden snel achter elkaar geprojecteerd om zo beweging te suggereren. Op de eerste film van de gebroeders Lumières zijn arbeiders te zien die de fabriek uitwandelen voor hun middag pauze. De volgende vraag ontstond: Hoe is het mogelijk dat we een besef van beweging en verandering ontwikkelen als onze ervaring in werkelijkheid bestaat uit een oneindige reeks van losse gewaarwordingen? Het boek van Douwe Draaisma gaat over het autobiografische geheugen. met als titel 'Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt' 14 jaar geleden geschreven en nu in deze tijd een belangrijke start voor ons om onze originele ik te leren behouden! Aangezien wij met zijn allen via beelden zeer vaak belazerd worden voeg ik een paar korte beelden van luckymedia toe. 

http://www.luckymedia.nl/luckytv/2015/02/groningen-getroffen/

http://www.luckymedia.nl/luckytv/2014/02/trillingen/