“Als je je vrijheid opgeeft om veiligheid te krijgen, verdien je geen van tweeën”.

( Benjamin Franklin )

 

 

 

 

 

 

Het is maar dat er een paar oudgedienden in de eerste kamer gewetenswroeging hadden. Zo is voorkomen dat het weigeren van een slimme meter in jouw huis niet direct gepaard gaat met duizenden euro’s boete. Waarom? Je wordt namelijk beschouwt als een milieudelinquent. Jij bent niet in staat om daar wat aan te doen. Bovendien ben je zo onmondig dat je niet betrokken mag raken bij de kosten-baten analyse van milieubesparende maatregelen.

Meten is weten. Dat is helder. Maar wat, als je het resultaat, de gevolgen en de uitleg niet naar waarheid mag weten? De meters zijn toch geijkt? Dat is helaas de enige zekerheid die je hebt. De interpretatie van de gegevens is wat anders. Voorbeeld: Er zijn overal meetpunten. De baas weet wat er speelt, het kundig personeel ( KNMI ) heeft echter de intensiteit van de Huizinger bevingen in Grunn veel te laag vast gesteld. Belangen?

De grootste dreun voor ondergetekende om bepaalde ontwikkelingen in de wereld in een perspectief te zien is het feit dat de slimme meter ook uitgerold wordt in China en Rusland. Stel dat alle schermutselingen in één klap afgelopen zijn. Dan doemt een nieuwe wereld-‘munt’ op. Laten wij haar de Koolstofvaluta of de Carboncard noemen gebaseerd op productie en consumptie. De productie is in handen van een paar bedrijven die alle patenten bezitten en eigenaar zijn van water, lucht, stratosfeer, medicijnen en bodem. De productiekosten gaan ‘eerlijk’ verdeeld betaald worden door de consumenten. De slimme meter bij U thuis komt nu in beeld. Wat tegelijk in beeld komt zijn de RFID chips, Straling- Electrosmog, geboortecontrole, milieubeheer, opwarming van de Aarde en privacymisbruik. Maar dit even terzijde.

Wat gebeurd er als de slimme meters geplaatst zijn? U zult wel snappen dat een autoritaire en gecentraliseerde controle nodig is. NAZI’s?  Omdat de energievoorzieningsketen al gedomineerd wordt door de wereldwijde elite zal het vaststellen van energieproductiequota ( lees: gecreëerde schaarste ) de hoeveelheid koolstofvaluta die op een gegeven moment in omloop is beperken. Dit zal ook logischerwijs de aanmaak ervan, de voedselproductie en het personenverkeer aan banden leggen. Zij weten dat geld nooit waarde heeft gehad en slechts gediend heeft om alles in bezit te krijgen. De geldprintballon gaat doorgeprikt worden zodra de energietoewijzing via de slimme meter gecontroleerd kan worden. Krijgen wij het volgende? Energietegoeden net zoals je beltegoed?

Technologie heeft het sociale karakter van de samenleving verandert. Wij werden vrijer, wij gingen ons scholen via het internet. Wij gingen buiten gecontroleerd nieuws op onderzoek. Wij begonnen erachter te komen dat er nooit geld gereserveerd werd voor alternatieve energie. Althans niet in het openbaar ( zie: www.masters-in-accounting.org of www.coolinfografphics.com missing money!!! ) Stel je voor dat een van ons voor iedereen toegankelijke energie uitvindt. En ook nog fossielvrij. Dat gebiedt controle en beperkingen.

Wij gaan zoals gezegd naar een meer meetbaar betaalmiddel. Je moet het zien als een certificaat, individueel geregistreerd voor elke ingezetene, compleet met je DNA profiel. Je gaat inzien dat geld niet specifiek te maken heeft met de bezitter en dat certificaten vervallen net als je beltegoed. Geld laat niet zien waar je bent en wie je bent. U gaat daarom gekoppeld worden met alle sensoren die er zijn. Waar je ook bent. Big Eye? Kortom wij krijgen te maken met één enkele organisatie die voorziet in goederen en diensten. Het handje vol productie bedrijven willen hun … kwijt niet waar? Zie: www.technocracy.org of www.technocracyvan.ca

De uitdaging van steeds en steeds meer in aantal wakker geworden mensen is voor bestuursleden die opereren in de vier bestuurslagen EU, Regering NL, Provincie en Gemeente een nachtmerrie. Gelukkig maar voor de bestuurders dat Internationale handelsverdragen alle wetten zullen veranderen ten behoeve gewetenloos ontluikende handelssystemen en juridische samenwerkings verbanden. Gevolg: U weet wel No Reply@…. Voorbeeld: de volkomen mislukte emissiehandel.

Blijft over: De sukkel herself. We hebben al een uniek nummer ontvangen. Deze moeten we dan gebruiken om onze uitstoot van broeikasgassen te verlagen. De industrie biedt U aan: Schoeisel, kleding, strijkbout, koelkast, droger, vaatwasser, wasmachine, douche unit, toilet, thermostaat enz. Elk artikel is voorzien van een chip die vanuit Wi-Fi gekoppeld wordt aan de slimme meter. Is je tegoed op dan moet je bij betalen. Gebruik je te veel dan gaat deze aanvraag vergezeld met een boete. Ben je vaker in overtreding dan volgt arbeid in een gesloten werkproject. Goedkoop kleding maken hoeft dan niet meer in India te gebeuren. Vervoerskosten besparing = milieubesparing.

Het certificaat wordt direct afgegeven aan het individu en is niet overdraagbaar. Het is ook niet cumulatief. Het verliest na een bepaalde periode zijn geldigheid. Het zorgt dus steeds weer voor een specifieke registratie en beschrijving van de persoon die permanent gekoppeld is aan een intelligent energienetwerk ( Smart Grid ). De digitale meters bekijken de hele dag door de consumptie van een consument, waarbij continu gebruik wordt gemaakt van tweerichtingscommunicatie tussen de centrale en het huis van de consument. Bovendien zullen de meters in staat zijn om te communiceren met de elektrische apparaten zelf binnen het huis om verbruiksgegevens te verzamelen en om bepaalde apparaten, ZONDER TUSSENKOMST VAN DE CONSUMENT, direct te controleren. Is er elders meer stroom nodig. Pech voor U. Het printplaatje in elk huishoudelijk apparaat registreert fluctuaties in het stroomnet, van de beschikbare energie.  De chip detecteert wanneer er een storing plaatsvindt in het net en zet indien nodig de apparaten uit om het net de kans te geven weer de stabiliseren. De controllers kunnen het apparaat zelfs stuk voor stuk weer aanzetten voor ditzelfde doel. Hebben wij consumenten inspraak? Nergens! Dictatuur?

Wedden dat bovenstaande uitrol van slim materiaal gepaard gaat met de belofte van lagere gebruikskosten? Italië, de bakermat van het fascisme heeft al, verspreid over het hele land, in 85% van de huizen Smart Grid technologie geïmplementeerd. De vraag werd uiteraard kunstmatig gecreëerd. Zie: www.TerraWatts Geen wonder dat er overal langs de wegen aan bekabeling wordt gedaan. Distributie van energie en controle van de consument staat centraal. De rest speelt zich af achter gesloten kabelloze ruimten. De gekochte pers doet de publiciteit.

Dan komen wij nu bij het kostenplaatje. Uit het bovenstaande kunt U vermoeden dat er een uniforme energiewaardering gaat komen. Vergelijk dit met maar met het ontstaan van de euro die ons zoveel geluk en welvaart heeft gebracht. Met dit verschil dat wij al rekenen op basis van kilowatturen, watturen en wattseconden. U kunt ervan op aan dat alle kosten van de industrie gesocialiseerd zullen worden onder het mom van klimaatbescherming, zie: www.climategate.nl   en  begrijp in dit verband de bedoeling van www.agenda21fordummies. De bron van dit schrijven om U aan het denken te zetten: www.augustforecast.com en www.nexusmagazin.com

 

Kees van Ee

 

Aanvullingen: !!!
http://www.earth-matters.nl/11/10344/verborgen-nieuws/per1-1-1!!! Lezen en kijken.