Uitkijken voor  ‘slimme’ meters.  Deze zijn in staat bij de mensen in huis te kijken en het verbruik van alle moderne stroom verbruikende apparaten via Wi-Fi op te meten. Is er elders meer stroom nodig dan worden ongevraagd de apparaten op een lagere stand gebracht of uitgezet.

Daarnaast is al bewezen dat de ‘slimme’ meter makkelijk gehackt kan worden en dat er op die manier met cijfers geknoeid kan worden. Voor je het weet ligt er een boete op de deurmat omdat je teveel energie verbruikt hebt. De ernstig ziekmakende electrosmog die het gevolg is van al die onbeveiligde apparatuur verkrijg je gratis. Waarom? …De elektronica en de internet revolutie gaan zo snel dat het intellect van de huidige bestuurslagen ontoereikend is om wat aan te sturen in het voordeel van de burgers . Voor onafhankelijke bèta informatie zijn ze te alfa. De verworden subsidie miljonairs misbruiken hun onkunde. Windmolens  zijn als totaal geïnstalleerd vermogen maar 10%  werkelijke vervanging van conventioneel opgewekte elektriciteit. Dat betekend dat circa 90% bij de conventionele centrales vrij beschikbaar gehouden moeten worden. Windstil betekent plotselinge belasting van de generatoren van de centrales. Veel wind betekent plotselinge overbelasting van het stroomnet waardoor er een langdurige black out kan ontstaan. Voor zonnepanelen geldt hetzelfde effect. De kosten van duurzaamheid worden schaamteloos afgewenteld op de lage inkomens, die zelf geen grote zonnepanelen op hun dak kunnen leggen of een aandeel in een windmolen kopen. Enige krankzinnige feiten: € 1200,00 extra energiekosten per jaar en dat 15 jaar lang als gevolg van het SER energie akkoord.  Naast een CO2 doelstelling is er ook nog eens een klimaat doelstelling. Duitsland staat vol zonnepanelen en Spanje, het land van de zon, staat vol windmolens. Bovendien worden Spanjaarden belast voor gebruik van eigen zonnepanelen. Land Lords die ver buiten hun zichtveld windmolens hebben staan, die per stuk twintigduizend pond per jaar opleveren, krijgen subsidie om hun windmolens stil te zetten. Ook daar is dus de dreiging van een black out van stroom. Cijfers: Eén 3MegaWatt windmolen is zeshonderd duizendste deel van ons nationalen energie verbruik. Alle zonnecellen die in de wereld staan opgesteld wekken niet meer op dan 0,01% van het wereld verbruik. Het zijn eigenlijk de Fyra’s op dak en land die een slimme meter mogelijk maken. Kassa!