“ De lustpil voor de alsmaar hoofdpijn hebbende vrouwen en de viagrapil voor de steeds impotentere man “.

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn meer dan alleen maar fysieke wezens. Wij zijn gecreëerd in verschillende seksen om samen een uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging is het begrijpen en toepassen van de gratis informatie uit het universum. De hulpmiddelen zijn de elementen water, aarde, vuur, lucht en de ether. De eerste vier begrijpen we wel. Eeuwen lang hebben wij daar mee kunnen werken. Psychopaten volgen echter hun agenda van de 21ste eeuw waardoor deze elementen door ons niet meer vrij te gebruiken zijn. Lees: Ons afhankelijk en straatarm te maken. Het laatste element ether is de moeilijkste. Het is aanwezig in en rond jou ziel. Het gaat over bewustzijn, trillingen en vibraties.  Psychopaten zijn hier doodsbenauwd voor want het heeft met soevereiniteit, vrij denken en vrije energie te maken. Als mensen daar uit moraal, ethiek en geloofwaardigheid ontwikkelen krijgt de psychopaat niets meer voor elkaar. Daarom zal en moet ons type mens verdwijnen in een beperkt gecontroleerd aantal reservaten, totdat de broncode van de menselijke ziel gekraakt is. Een kunstmatige, robotachtige ziel is doelmatiger in te zetten. Lees: De bezitter van dit type denkt intelligenter te zijn dan het heelal dat nog open ligt voor exploitatie. De voorbereiding daartoe is nu wereldwijd in gang gezet. M.b.v. organisaties als het IMF, UN, de Wereldbank en multinationals die economische ontreddering brengen. Het in handen hebben van een wereldwijd militair apparaat inclusief ISIS, versneld het Vrijemarkt Plunder Systeem (TTIP). De extra aandacht voor de klimaattop is verkregen door IS en de mededeling dat voor het eerst in de geschiedenis de temperatuur gemiddeld 1 graad gestegen is. Het Sjoemelen is basic geworden. Zie de andere mening onderbouwd zonder sjoemel cijfers www.climategate.nl . De aandelen van de wapenhandel zijn gestegen met 3%. De antivrijheid veiligheidshandel floreert. Wat echt rendabel, georganiseerd en eerlijk loopt wordt overgenomen of verdreven via manipulaties en politieke inmenging. Deze gang van zaken is ‘gelegaliseerd’ door zeer gunstige rechten en wetten die bedacht zijn door meelopende wereld verraders.

De moderne primaat is gecreëerd door psychopaten. De eerste staat zo ver van de werkelijk af dat zij zich braaf koest houden terwijl de wereld verwoest wordt. Gehersenspoelde medewereldburgers worden op ons afgestuurd volgens het UN rapport ‘Population division’ Januari 2002, waarin beschreven staat dat Europa 159mln immigranten nodig heeft, te realiseren t/m 2025. [ tip: spit is naar de achtergrond van ‘The Coudenhove Kalergie Price’]. De eeuwenlange pogingen om van de mens een primaat te maken heeft een modern kantje gekregen in de vorm van het veranderen van de natuurlijke ‘Oertoon’ 432HZ. Plato was al een voorstander van een natuurlijke standaard frequentie en trilling. Een Stradivarius is gemaakt op 432HZ. En reken maar dat klassieke muziek destijds op deze toonhoogte gebracht werd. (Behalve Mozart 430HZ en Bach 412HZ).

In 1936 is door propaganda minister Goebbels de toonhoogte verhoogd naar 440HZ. Het is zuiver bedoeld om het ritme van de kosmos ver van ons te houden. Sindsdien tetteren leugens als neuro pap in ons brein. Erdogan tettert dat je niet mag assimileren en spreekt voortdurend over het herstel van het Ottomaanse rijk. Op een bijeenkomst in 1997 tettert het volgende: “De moskeeën zijn onze kazernes, de koepels onze helmen, de minaretten onze bajonetten en de gelovigen onze soldaten”. Dit polariseren kan allemaal. Het is niet voor niets dat 9 voormalige ongekozen Eurocommissarissen samen 98 baantjes bij multinationals hebben. Bron: www.welingelichtekringen.nl

 

Volgens professor Anne Morelli ‘Université de Bruxelles’ zit er een ingenieus systeem achter de tetterende propaganda. 1- Wij willen geen oorlog (Herman Göring). 2- Alleen de oppositie is schuldig.  (Assad, Khadhaphi, Saddam Hoessein, Poetin). 3- De vijand is het gezicht van de duivel geregeerd door monsters.(Er worden 45 Christenen per dag vermoord). 4- Wij verdedigen een nobele zaak, niet om te provoceren. (Vervanging staatshoofden Oekraïne). 5- De vijand begaat systematisch gruwelijkheden. 6- Wij hebben nauwelijks verliezen, de andere zijde wel (IS). 7- Artiesten en intellectuelen beginnen achter ons te staan. 9- Onze zaak is Christelijk. (God Bless America). Nu komt het. 10- Wie twijfelt en kritiek heeft zijn verraders. Bron: www.revleft.com . De inmiddels moderne primaat laat het gebeuren door chemische vergiftiging en media gespoelde neuropap.

De video in de bijlage toont aan wat de ‘schuldige’ westerling te wachten staat. De zeggenschap over je eigen kind zal je worden ontnomen. Bovendien zal het kinderaantal drastisch naar beneden gaan door vaccinatie programma’s maar dat even terzijde. Het gaat hier om de gedrags- en identiteit aspecten van sekse. De video laat neuropap zien tegen onderscheiding van lichamelijke en biologische aspecten. De eenheidsworst der moderne primaten sluipt het onderwijs in.

Eén van de meest opmerkelijke veranderingen om de moderne primaat gestalte te geven is het creëren van afgoden. De afgoden schuld en tijd. De mens mag geen tijd hebben na te denken over opvoeding, werk en de natuur. Behoeften zijn natuurlijk. Kunstmatige behoeften zijn onnatuurlijk. Werken met gif, lawaai, straling, gevaarlijke stoffen, virussen, bacteriën, bestrijdingsmiddelen en nachtarbeid geeft een perfecte neuro psychische lichamelijke belasting die passen bij de moderne primaat. De stumpers hebben zo veel schuld dat er gewerkt moet worden. De dagelijkse vanzelfsprekendheid van de noodzakelijke geregelde aanwezigheid van Vaders en moeders is wegens tijd gebrek door schuld niet meer mogelijk.

We hebben net de klok weer terug gezet. Waarom? Doen dieren en planten dit ook? Hemel en aarde komen samen in de mens. De kosmos is niets iets buiten onszelf, maar is  wezenlijk met ons alledaags bestaan verbonden. De tijd veranderen is in dit verband weer een verkeerd signaal. Tijdens WO1 is de ‘Sommerzeit’ ingesteld door de Duitsers. Tijdens WO11 hebben de Duitsers de Amsterdamse tijd naar Europese tijd verzet. De klok moest 1 uur en 40 minuten vooruit. In 1977 werd de zomertijd in Nl ingesteld na de heimelijke afspraken tijdens de olieboycot  (immigratie voor olie betaald in Dollars). Leve de zomertijd, langer buiten zitten, feesten en seks bij de konijnen af. Pikant: De lustpil voor de alsmaar hoofdpijn hebbende vrouwen en de viagra pil voor steeds impotentere mannen zijn als bijwerking ontdekt bij een antidepressiva. Stres en medicijnen horen bij de moderne primaat.

Maarten Luther 1483-1546 spijkerde 500 jaar geleden (1516) zijn stellingen in Wittenberg. Hij durfde zich te roeren door te zeggen dat Satanisme de Rooms-katholieke kerk is binnen geslopen. De huidige klimaat en immigratie Paus is Jezuïet. Lampje? De vele ontdekkingen en uitvindingen die in deze spectaculaire tijd zijn gedaan doen aan de huidige tijd denken. Wat leren wij hier van? Het uitroeien van een complete westerse samenleving als gevolg van de ontdekkingen? Laten we even terug gaan naar de natuur. Het is bewezen dat planten en dieren beter gedijen met muziek die afgestemd is op 432HZ. Wat let ons dan weer af te stemmen op de natuur?  Mag dat niet? Van wie niet? Laten wij de psychopaten degraderen tot uitschot en de dingen die zij zich wederrechtelijk hebben toegeëigend terugbrengen op de plekken waar het hoort. Het herstel zal eeuwen duren. Zal de moderne primaat het redden door het juk der slavernij naar mars te schieten? Als dat lukt dan lukt het ook de psychopaten naar Mars te schieten. Dan kunnen zij elkaar daar lekker afmaken. Op aarde wordt dan hopelijk de trekker overhalen gezien als een arbeid ten koste van anderen.

 

Zie ook: https://youtu.be/c8hwvyoNOpA of lees: