“ In Leens komt een AZC. Waarom mogen wij niet eerst het ultieme bewijs leveren dat deze mensen veilig opgevangen kunnen worden? Wij hoeven alleen maar de gegevens van tiltmetingen en de gegevens over wat er 50 jaar lang onder druk in onze bodem is gepompt .”

 

 

 

 

 

Ja, het is een heftige column maar deze tijd is ook heftig en vraagt om een heftig stuk. Woede is een teken van zwakte in het Westen. Woede is een teken van kracht in de Islam. Pfff… Eerst maar een lange zin van de Deense Psycholoog Nicolai Sennels: “ De culturele cocktail van woede, een laag zelfbeeld, een slachtoffer mentaliteit, de bereidheid om blind autoriteiten te volgen, en een agressieve en discriminerende kijk op niet – moslims, die door middel van pijn, intimidatie en gedachten verlammende herhalingen van de bijna ontelbare verzen in de Koran die haat en geweld tegen niet – moslims promoten wordt opgelegd, is de reden waarom het monsters creëert “…. Lees dit nog maar een keer. Een algehele gewelddadige botsing Islam versus het Westen is onvermijdelijk en wordt ook nog eens gestimuleerd. Waarom?

Het is toch te gek dat de volgende vraag rond gaat: ‘Wie helpt de Jetta Kleinsma slachtoffers aan een Syrisch paspoort om hen fatsoenlijk voedsel en onderdak te geven’ Walgelijk niet? Waarom? De Oostblok landen weten wat er gaat komen. Hun Christelijk Orthodox geloofsgenoten worden al eeuwen bedreigt. Victor Orban minister president van Hongarije: “ Vandaag spreken wij over honderdduizenden, volgend jaar zullen het er miljoenen zijn en op een dag, plotseling, zullen wij een minderheid zijn op ons eigen continent ”. Bewoners van de Balkan hebben meegemaakt dat moslims eerst aarden om te leren leven in een parallelle economie op kosten van hun gastland. Plotseling wordt je verkracht, vermoord, verhandeld. Overlevenden vluchten en vormen een enclave. Waarom?

Hier volgt dan het hoogstwaarschijnlijke antwoord. Als u daar anders over denkt heet dat ‘het recht van vrije meningsuiting’ Met het toekennen van een Royal Charter voor de stichting van de Bank of England bekrachtigde Willem 111 van Oranje in 1694 de volgende zaken: De bank kreeg het alleenrecht om geld te drukken voor de overheid. De bank kreeg ook het recht over het gecreëerde geld rente in rekening te brengen aan de staat. Lees: een eeuwig inkomen voor aandeelhouders waarvan de namen geheim blijven. Gaande weg komen overal in de wereld centrale banken die hetzelfde systeem hanteren met dezelfde aandeelhouders. Wij betalen deze lieden ongeveer 14,2 miljard rente per jaar. Historisch gezien is het duidelijk dat het vergaarde kapitaal aangewend werd om beslag te kunnen leggen op onze vrijheid en fantasie (patenten). Het werd als het ware een werkkamp om met de door ons bedachte methoden aardse rijkdommen uit de bodem te stampen ten bate van diezelfde aandeelhouders, die aandelen hebben in wereld bedrijven. Pikant: Het bedrijf Halliburton werkt samen met olie, gas, atoomenergie bedrijven om het afval (ook nucleaire resten) die deze bedrijven produceren in de boden te fracken. Dat gebeurd al sinds 1960 in de VS. Daarom stel ik  in de titel de vraag of het veilig is voor de toekomstige mensen in Leens aangezien hier in Saaksum gefrackt gaat worden en dat dit al op heel veel plekken bij ons in de buurt gebeurd is!

De eeuwenlange uitbuiting gaat leiden tot een nog nooit vertoonde milieuramp op de aarde die wederom de burger ten laste gelegd gaat worden. Moeten wij de aarde redden door primaten te worden opdat de aandeelhouders hun levensstijl kunnen voortzetten? Het plan daarvoor heet Agenda 21 met een uitgekiend depopulatie programma. De toespraak van de jezuïet Paus Franciscus in het VN gebouw bevestigd het bovenstaande. Hij had het over de opwarming van de aarde en dat de mens een offer moet brengen om dat tegen te gaan. Het beste hulpmiddel daartoe is het opnemen van vluchtelingen, het vestigen van een nieuwe wereld orde en het ontwikkelen van één wereld geloof. Vaticaan betekend: Vatis = aanbeden, goddelijk, vergoddelijkt (creatie Mohammedaanse Sharia Expansie?) en Can = serpent, slang. “Yes We Can”. De winnaar van de Nobel prijs heeft in zin ambtsperiode 1000 militaire basis gebouwd. Een trio jezuïeten heeft namens de Eu ook een Nobel prijs opgehaald voor de vrede. Nobel? Het is maar net hoe je het bekijkt.

In 50 jaar tijd hebben Westerlingen 4.8 biljoen euro uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Bron: de Correspondent. En dat is ongeveer 2.940 euro per seconde. Hier zit iets goed fout! Is dat geld gebruikt om de Arabische lente te financieren? Was het samenwerkingsverdrag in 1975 met de Arabieren ‘Olie voor immigratie’ een eerste poging tot het creëren van rijkdom voor de aandeelhouders en chaos voor de burgers in zowel de moslim landen als in de westerse landen? Elk kind in de wereld dat gehersenspoeld word is slachtoffer van een oorlogsmisdaad misdaad.

De ineenvlechting van religie en macht sloopt de barmhartigheid, vredelievendheid en vernietigd de boodschap van Jezus Christus. Wordt Jezus in de toekomst gedegradeerd tot een profeet? Hier in deze contreien gaan wij uit van de drie – eenheid Vader Zoon Heilige Geest. Waarbij wij anders denkenden in alle vrijheid met rust laten. Het lijkt erop dat de heilige geest, onze ziel, ons bewustzijn ook verboden gaat worden. Dan blijft dus over de Vader in de hemel en zijn plaatsvervanger op aarde als een wereldleider. Sommige mensen in het verleden en nu noemen deze persoon de Antichrist.

Orde moet er zijn in alle omstandigheden. De ontwikkelingen in de EU vragen om handhaving. Desnoods moet er geschoten worden op de eigen bevolking. De protesten als gevolg van oneerlijke regelgeving en corrupte instituten moeten gesmoord. Naast de VN, OVSE en de NATO is er een multinationale politie/militaire organisatie gekomen ‘European Gendarmerie Force’. Zij worden geoefend in huis aan huis gevechten. Zij zijn operationeel, robuust en snel inzetbaar. Vandaar dat er zo bezuinigd kan worden op ’s lands verdedigers en handhavers.