Verkiezingen: De waarheid bestaat. De leugen wordt uitgevonden

 

Belasting verhogingen een bezuiniging noemen is bijvoorbeeld zo’n uitgevonden leugen. We leven in een corporatie, waarin onze rechten en plichten bepaald worden door slechts een heel klein groepje ongekozen managers. Instituten en organisaties hebben geen gevoel, geen geweten en geen ziel. Deze niet gekozen mensen verschuilen zich hierachter en kunnen straffeloos onverantwoordelijk handelen ten eigen bate. Jou vrijheid is een leugen omdat de Staat der Nederlanden genoteerd staat op Wall Street. Een geboortecertificaat is hiermee een trustfonds op jou naam om als zakelijk onderpand te dienen ( lees slaaf ) voor anonieme eigenaren. Hun private geldsystemen en slaafsystemen worden constant tegen ons gebruikt. De rijkdommen van de aarde en lucht worden ons afhandig gemaakt via hun macht over inflatie en deflatie. Binnenkort creëren deze lieden een ergere crisis dan hun crisis van 1929. De IJslandse mensen hadden een antwoord. Zij namen hun bankiers en politici gevangen en herschreven hun grondwet in 2012. In augustus 2013 liet men de EU weten dat het toetredingsverzoek zal worden ingetrokken. Stond deze waarheid volop in het nieuws? We zullen helaas een massief gelogen publiciteitsoffensief tegemoet gaan zo vlak voor de verkiezingen. Zie de groot gebrachte waardeloze beloftes van onze overheid inzake de gaswinning. We zullen waarheid moeten gaan opeisen. Praktijkvoorbeeld: digitale geldcreatie uit het niets kan nooit rente en aflossing opleveren. Advocaten kantoor Aarts & van de Waarsenburg heeft op 7 januari 2014 een dagvaarding uitgebracht aan de naamloze vennootschap ING NV, met afschrift aan de Rechtbank te Amsterdam afdeling privaatrecht. “Gedaagde “, de ING  had geen eigen vermogen en heeft toch bij de “eiser “ P.L.O. van de Waarsenburg een rente naast aflossing gevraagd. Brie volgt voor u deze held en waarheidsvinder op de voet.