Krimp ontstaat als de democratie zo hard snurkt dat de dictatuur wakker wordt.

 

Van alles wat een overheid wil bestrijden krijgen we meer. Dus ook een verhoogde negatieve krimp in onze regio. De grootindustrie heeft de meeste ruimte nodig. Is het gebied dun bevolkt dan zorgt de overheid er op constructieve manier  voor dat het onmogelijk wordt voor de burger om daar nog langer te wonen. De middelen daartoe zijn legio. De participatiewet, flexibel ontslag, vrijwilligerswerk, loonmatiging, bezuiniging via lastenverzwaring, faillissementen met doorstart tegen lager loon,  zorgstelselontmanteling en tig andere roofpraktijken.

We moeten Neerlands waarheidsmanipulatie- en doofpottenkliek ontmaskeren. Overheden en commerciële bedrijven hebben een heimelijke verstandhouding om het opsporen van strafbare feiten te belemmeren. We moeten doorkrijgen dat de huidige klimaatbezweringstechniek groeit met het energieverbruik,  vervuiling , belastingverhoging , krimp en onbetaalbare schulden. De boetes worden zo hoog dat mensen die niet kunnen betalen in het gevang komen. Daar werken voor de industrie. Kassa! In de toekomst 16 euro per dag betalen voor het verblijf in de gevangenis. Kassa!

Het wordt tijd in te zien dat wij een soeverein lichaam en een soevereine  geest hebben. Het misbruik van jou geboorteakte moet gestopt worden. Deze akte wordt verhandeld op de beurs. Het lichaam en het verstand zijn onderpand  van privé bankiers. Let op: Krimpende overheid = uitzetting van ideeën.

Schuldvrije mensen denken toekomstgericht en geven altijd minder geld uit. En zeker als dat geld uit cashgeld bestaat. Goed en onafhankelijk onderwijs is de sleutel tot de toekomst. Werk dat hieruit ontstaat genereert hogere beloning. Ecosystemen en diversiteit begrijpen voorkomt  krimp in de portemonnee. Voorkomt krimp in de vastgoedprijs. Voorkomt krimpgebieden.