Welke groei dient de gemeenschap?

Journalisten in opdracht van…en andere fantasten die uit commerciële motieven groene waas uitvergroten tot nieuwe regenwouden, treden helaas steeds meer op de voorgrond. Het mag niet zo zijn dat onze kleine leefgemeenschappen zoals in Niehove straks geen tools meer hebben om voor zichzelf te zorgen.  Derivatief gesproken: “ Een levend woud draagt niet bij aan groei, maar wanneer bomen worden gekapt en verkocht als hout dan is er groei “. Zaden die boeren kweken en bewaren voor gevarieerde voedselvoorziening worden niet gezien als een bijdrage aan groei. Het creëert en vernieuwt leven, maar leidt niet tot winst. Het uitblijven van kwalitatieve honger is hier het voordeel. Groei is pas winst voor de zeer grote spelers op de markt als zaden worden gemodificeerd en gepatenteerd. Het wordt via Europese zadenwetgeving (medio april 2014) zelfs zo dat boeren verplicht zullen worden om elk seizoen deze zaden opnieuw  te kopen want zaden zelf bewaren en verrijken mag binnenkort niet meer. Ze worden tevens verplicht om de bijbehorende round-up en andere onkruidbestrijdingsmiddelen te kopen omdat de gewassen uit deze zaden bestrijdingsmiddelbestendig zijn gemaakt. Dat de biodiversiteit hierdoor naar de knoppen gaat en de mens uiteindelijk ziek wordt mag niets uitmaken omdat anders de winstvooruitzichten van de Big-Farmaceuten geschaad kunnen worden. Kleine boerenbedrijven zullen failliet gaan en burgers kunnen niet meer aan betaalbaar gevarieerd voedsel komen. En daar is de goededoelenindustrie weer blij mee. Winstgroei maken via hulporganisaties versterkt de ernstige kwalitatieve honger.

Het uitwisselen en gebruiken van vrije en bijzondere zaden levert géén gevaar op voor de voedselveiligheid en biodiversiteit. Traditionele variëteiten met genetische variaties binnen de populaties zorgt juist voor het aanpassingsvermogen van gewas. Gelukkig bestaan er netwerken waarbinnen boeren en tuinders zelf zaden vermeerderen en uitwisselen. De kwalitatieve honger wordt gestopt door de juiste inname van vitaminen, mineralen en sporenelementen.

Op 8 maart is er een zadenmarkt in de ‘Hortus Haren ‘, Kerklaan 34 te Haren. 11 – 17 uur à 3 €