Aldel slachtoffer van het goedlopende uitmelkimperium?

 

Groengraaiers hebben een leuk rendement op investeringen in de zogenaamde hernieuwbare energie. Jaloers wordt gekeken naar Duitsland met zijn veel goedkopere energie. Europa staat open voor iedereen die hier niets te zoeken heeft maar er zijn ineens grenzen als het aankomt op levering van energie aan voormalig NL. Is Aldel hiervan de dupe? Consumentenorganisaties in Duitsland verwachten dat er binnenkort 2 miljoen huishoudens afgesloten gaan worden van energielevering. Op dit moment zijn dat er een slordige 800.000 duizend. Duitse consumenten betalen meer voor hun elektriciteit dan wij. Maar Duitse bedrijven kunnen geld terug krijgen ter compensatie van stroomstoringen die het gevolg zijn van onbetrouwbare ‘groene’ energie. Dit kan je een verkapte vorm van subsidie noemen. Nl-bedrijven krijgen deze subsidie niet. Wat zit er achter? Het aluminium kan beter gesmolten worden in China dat energie haalt uit kolencentrales. Ook in Duitsland verkassen energiebehoeftige bedrijven naar lagelonenlanden met goedkope energie. Het lijkt erop dat de CO2-hysterie via de miljarden verslindende hernieuwbare energie extra emissierechten produceert om elders te mogen vervuilen ten koste van onze werkgelegenheid en ten koste van de burger die uiteindelijk de ontslagen werknemers van Aldel moet onderhouden. EU-commissaris Connie Hildegaard die u niet gekozen heeft wil nog meer van dit soort ‘ groen ‘. De EU zoekt een kans om energie meer in Europees verband te gaan belasten ( lees: CO2-belasting ) onder de dekmantel dat hernieuwbare energie het concurrentievermogen van de Europese Unie verhoogt. HahAhAhà. Energie levering kent 3 eisen: 1- Bruikbare vorm 2- Beschikbaar 3- Juiste hoeveelheid op het moment dat het nodig is. De enige constante is echter de verminkende afnameverplichting tegen een hogere prijs ter zakvuljé van de producent.