“ Op zoek naar een regelarme omgeving of op zoek naar wat wij zijn kwijtgeraakt? “

 

 

 

 

 

In den beginne hadden wij alles en werden met gemak 900 jaar oud. Taakstelling: De bijzonderheden over ons leven moeten weer van ons worden. Je hoeft er alleen maar voor in de reële wereld te stappen. Weg met de gebakken lucht. Wordt het niet tijd om te streven naar een realiteitsbesef dat onvergelijkbaar rijker en effectiever is dan het beperkte wereldbeeld van mensen die menen wijsheid* te hebben. Zou een zoektocht naar intellectuele diepgang (Eruditie*) helpen? Wij zoeken al eeuwen naar paradijselijke sferen. Hieruit zijn de verschillende geloven ontstaan onder leiding van machthebbers die ons willen kooien. En weer komt intellect daar tegenover te staan. Lees maar: Meester Eckhart von Hochheim (1260-1328) had een tip voor de niet gelovige en dezelfde tip voor de gelovige. ”We hoeven helemaal nergens naar toe, er valt niets te bereiken, want we zijn er al. En je kunt nu eenmaal niet bereiken wat er al is“. En dan nu hetzelfde: “Het oog waarin ik God zie, is hetzelfde oog waarin God mij ziet. Mijn oog is Gods oog. Dat is één oog en één zien en één liefhebben”. U begrijpt wel dat de man tot na zijn dood vervolgt is. Het dom houden is de belangrijkste bron van de vroegere en huidige verdraaiing. Een voorbeeld: De rechter dwingt de Nederlandse staat tot méér klimaatactie om de broeikasgassen met 25% te verminderen in 2020. Hoera? Wie ontbreekt in dit scenario? Moet het niet zo zijn dat de staat in onze opdracht met behulp van een onpartijdige rechter het bedrijfsleven sommeert fijnstof te filteren met 25%? Met de bijkomende eis dat de werkelijke luchtvervuilingscijfers op tafel moeten komen? Co2 is een ongevaarlijke groeistof voor bomen en planten. De mens wordt daar niet ziek van. Toch is bedacht dat dit wel zo is. Deze leugen voorkomt schadeclaims. Je kan onmogelijk een onschuldig goedje voor het gerecht brengen. De fijnstof producerende industrie is de lachende derde omdat klimaatverandering nu als een probleem van de overheid wordt beschouwd. Er komt als vanzelfsprekend een commissie die zonder de burger te raadplegen met luchtklucht aanbevelingen komt. De industrie kan dus gewoon doorgaan met vervuilen. Fundamentele vrijheden vind je niet door het scheppen van een onwerkelijke wereld en dat beginnen wij te beseffen. Gelukkig. Het begin is er. Privatisering* en Bio terrorisme* roept vragen op. Hoe bouwen wij weer een zuiver bestaansrecht op? Banden verbreken met het geldontwaarding Securisatie* systeem? Waarom betalingen doen via het World Wide Web*? “Het loonzakje moet terug” horen wij vaak. Wij beseffen dus ook dat contant geld nooit mag verdwijnen! Om het een en ander ongedaan te maken zal gepaard gaan met veel weerstand, instabiliteit en onzekerheden. Het gaat om ons bestaansrecht, niet om een oneindig pak regels en leugens. Dat dit de moeite waard zal zijn wordt verwoord in de prachtige zinnen van Ninka Brand. Hier enkele citaten uit ‘De les van de vlinder’….Soms zijn worstelingen precies wat we nodig hebben in ons leven….Als je vraagt om kracht krijg je problemen om je sterk te maken…. Wil je graag wijsheid ervaren, dan krijg je vragen om op te lossen…. Wanneer je vraagt om voorspoed krijg je hersenen en spieren om aan het werk te gaan….Vraag om moed en je krijgt obstakels om te overwinnen…. Als je vraagt om liefde krijg je mensen op je pad om te helpen en mee te verbinden. En tot slot de laatste zin van Ninka Brand die hetzelfde bedoeld als Eckhart von Hochheim….Je krijgt niet wat je denkt te willen maar alles wat je nodig hebt….

*Eruditie. Een erudiet persoon heeft geleerd dat bepaalde inzichten zo fundamenteel en universeel zijn dat ze de generieke basis vormen voor diep en veel omvattend begrip. Dit begrip maakt het mogelijk om expert kennis over bijvoorbeeld geneeskunde, religie, economie, geopolitiek, biotechnologie, en taalkunde effectief en consistent te integreren en toe te passen op ontwikkelingen in de wereld. Dit vermogen zorgt voor een realiteitsbesef dat onvergelijkbaar rijker en effectiever is dan het beperkte wereldbeeld van de wetenschappelijk specialist. In de stichtingsakte van de Groningse  universiteit die de Staten van Groningen en Ommelanden op 14 juli 1614 uitvaardigden, onderstreepten de bestuurders het belang en nut van goed onderwijs voor goed en wijs bestuur.

*Wijsheid gaat nog een stapje verder dan eruditie: het omvat naast een erudiet realiteitsbesef ook het vermogen om een omgeving te scheppen waarin iedereen tot bloei komt.

*Securisatie. Dat is het beperkte wereldbeeld van louter winst. “Waar wordt de meeste poen verdiend? Dat bouwen we uit. De rest laten we vallen”. Er wordt gebruik gemaakt van  fiscalisten (belasting ontlopen), advocaten (risico’s voor een ander zoals de staat, dus wij) en frauderende boekhouders.  Uitgeleende gelden (lucht) worden geboekt als onderpand. [fraude] Het is een financiële techniek waarbij activa (de in geld uitgedrukte waarde van een onderneming) worden samen geperst en verkocht als verhandelbare effecten. Door alle hypotheken van een bank te bundelen en aan een andere financiële instelling te verkopen, heeft de bank haar geld terug en kan ze dat geld opnieuw inzetten. [fraude] Dat betekent dat wij geldscheppers erbij kregen, naast de centrale bank. Het is de grondslag van deze ‘crisis’. Controle is er niet. Maar dat wordt uiteraard wel beweerd. U bent nooit bij deze gang van zaken betrokken. U wist dus van niets. U heeft er niet voor getekend. U bent daarom schuldvrij! U heeft hieruit volgend alle betaalde rente tegoed!!! Gaan wij ons genezen met verstand? Het kan toch niet de bedoeling zijn dat er steeds minder regels komen om de reële economie te verlaten? Wij betalen dit in ieder geval met meer regels. Lees: Verduisteringszucht met 24.000 brievenbus maatschappijen die nog nooit een blauwe enveloppe hebben gezien. En de zucht van 7 miljoen brievenbussen die ze wel hebben gezien. Het grootbedrijf betaalt dus amper belasting, genereert geen banen, is stateloos en straffeloos. Zelfs lucht is verzwendel baar door Co2 reductie emissies.

*Privatisering. Dat is het weggeven van met zorg opgebouwde publieke instituten aan mensen die met economische motieven betere prestaties beloven, maar door middel van stevige kostenbesparingen, personeelsreductie en het aantrekken van maximaal vreemd vermogen uitsluitend het eigen financieel gewin voor ogen hebben. Lees: corruptie cultiveren. [bonus]

*Bio terrorisme. Dat is het uitzetten van virussen, vaccinatie en gemodificeerd voedsel. Het wist de reden om er te mogen zijn. [bestaansrecht] Zie diverse columns van Brie die daar dieper op in gaan.

*WWW. Dat is een spionage web. Een rol spelen de NSA, satellieten, camera’s, censoren, gsm, slimme meters, mobiele en vaste telefoon, chip, boodschappen, betalingen en elke digitale handeling met wat voor apparaat dan ook. Het begon bij het microchippen (‘taggen’)  van dieren. En nu Wij?

Bron: Eruditie:   Dr. Tjeerd Andringa senior onderzoeker bij de afdeling kunstmatige intelligentie van de RUG. Hij stelt deze universiteit en de studenten de vraag: ‘Komen RUG studenten en staf intellectueel tot bloei? Of leidt de huidige focus op rendementen en impactfactoren ons af van waar het echt om gaat?’. Securisatie: Ewald Engelen    ‘De schaduw elite’     niets geleerd niets vergeten Securisatie: Pieter van der Slikke    ‘Ontmaskerd’    hoe de financiële wereld echt werkt