“ Angst is de belangrijkste bron van bijgeloof en één van de belangrijkste bronnen van wreedheid. Angst overwinnen is het begin van wijsheid ” 

( Bertrand Russell 1872-1970 )

 

 

 

 

 

 

 

Gefeliciteerd mensen, u bent vanaf 1 november 2014 Europeaan. Dat wisten we al. Dat wij geen Nederlander meer zijn gaat u weten. De EU-wetgeving staat definitief boven die van voormalig NL nu het verdrag van Lissabon 100% in werking is getreden. Dat geeft niet want als straks de handels verdragen met de VS en Canada getekend zijn dan staat het daarmee gepaard gaande Noord-Amerikaanse recht weer boven de EU. Onze regering is in feite Washington DC. Er is geld genoeg voor verdere Expansie. Zie: www.masters-in-accounting.org en www.coolinfografphics.com en zoek naar missing money. Valt het u op dat steeds meer mensen zich angstig voelen en praten over ISIS, Ebola, Moslims, Rusland, Poetin, het klimaat, Syrië, Iran, crisis en MH 17? Je kan de TV niet aanzetten of je krijgt wat voorgespiegeld over het bovenstaande. En is dit terecht? Worden wij niet bang gemaakt en zijn er mensen die daar belang bij zouden kunnen hebben?  Angst veroorzaken, dan op jouw conto een oplossing bedenken en dan weer op jouw conto redding brengen. Het lijkt erop dat wij een andere cultuur opgelegd krijgen met totaal nieuwe wetten. Dat de veroorzakers van de nieuwe cultuur de mensen laten geloven dat zij zonder deze wetten niet in staat zijn om te zoeken naar waarheid of om in vrede met elkaar te kunnen leven. Het gezag leert ons dat de wet meer waarde heeft dan jij. Het gezag kan met je doen wat het wil. Heb je kritiek en krijg je medestanders dan gebruikt het gezag geweld. Hoe beter iemand gehoorzaamt, hoe beter het gezag die persoon kan controleren en gebruiken voor haar eigen doelen. Zie voorgaande Brie’s. Is het niet toevallig dat er Ebola uitbreekt in Liberia, Guinee en Sierra Leone? De handelsdriehoek in Afrika. Er zijn daar  gigantisch veel verschillende grondstoffen. Is het niet toevallig dat Bill Gates, vlak vóór dat er Ebola uitbrak, zich daar gevestigd heeft met zijn vaccinatie-industrie? In samenwerking met het WHO wordt door deze angstkwekerijen nog meer geld en macht gegenereerd om ons verplicht aan een vaccinatieprogramma te onderwerpen waar van alles inzit. KASSA!!! + CONTROLE. Een nep-epidemie kan de aanleiding zijn om via een ‘Mediacall’ een noodsituatie af te roepen waarbij al je grondwettelijke rechten komen te vervallen. Vergelijk voor datzelfde panklare doel: De Crisis- en Herstelwet. Irrelevante en niet bestaande virussen zullen functioneren als dekmantel voor feitelijke en ongemakkelijke ziektes, zoals die zijn veroorzaakt door industriële vervuiling, pesticiden, GMO voedsel en straling. De Amerikaanse overheid heeft de ziekte aangegrepen om ook in die landen militair aanwezig te zijn. U weet dat zij als enige land ter wereld niet voor het oorlogstribunaal in den Haag verantwoording hoeven af te leggen. Dit Recht is Krom. Laat je niet bang maken. Begrijp waar ‘ze’ mee bezig zijn. TIP: Google naar www.7mei.nl en zoek naar de propaganda rond onderzoek MH17.

 

 Hierbij de bijlage Gas  behorend bij de column angstmakerij
 Bron: de site Golfbrekers 
 Kunt U de gasrekening niet betalen? Dan betaalt de EU de rekening. Lees dat maar in de bijlage.