Per 1 januari mag de rente op uw restschuld niet meer afgetrokken worden en u krijgt bezoek als je van plan bent tegen de gevolgen van de aardgaswinning te demonstreren.

Het spreekrecht moet natuurlijk symbolisch blijven. Uw rechtspositie blijft gewaardeerd op NIHIL.

Ruim 130.000 Groningers hebben schade, waarvan 70.000 meervoudig. Door de schade hebben 8.000 burgers gezondheidsklachten. Bron: Groninger Gas Beraad. ‘De grootgrutters bepalen het niveau van uw gezondheid en veiligheid. Hun beleid is gericht op het omzeilen, ontkrachten of tegenhouden van overheidsmaatregelen die hun verkoopresultaten zouden kunnen belemmeren’,  schreef professor Nicholas Freudenberg in zijn boek ‘Legaal maar fataal’. Intussen zijn de industrie, transport en landbouw samen goed voor 80% van de energieconsumptie. Maar ze zijn geen doelwit van de afkoppeling van aardgas. Gerard Schotman, directeur van de NAM zei onlangs nog dat de seismische dreiging is afgenomen.

Alleen de burger moet van het gas af. Omdat diezelfde burger dat moet betalen doemt het volgende gezegde op: “Te veel om te sterven en te weinig om te leven”. Vijfennegentig Procent van de gemeentes hebben een voedselbank. Daarnaast is het geld veel te hard nodig om iedereen even arm te maken. Ach U bezit hernieuwbare speeltjes? De salderingsregeling zal versnelt afgebouwd worden. Uw kost van de energietransitie zal economische- en landschapsdestructie voortbrengen.

De milieuschade die bij de grondstoffenwinning ontstaat is zeer beperkt en biedt weinig aanknopingspunten van een effectieve belasting grondslag. Bron: www.pbl.nl/nieuws/ en www.energieoverheid.nl Nog steeds subsidieert de overheid de fossiele sector (7,6 miljard). De gas industrie gaf in 2016 meer dan 100 miljoen euro uit voor lobby activiteiten in Bruxelles.

Wist u dat m.b.v. energievretende Co2 injectie makkelijker gas en aardolie uit onze bodem gehaald kan worden? Lampje? Oh…, dan kan er ook kern- en chemisch afval in de grond. Als het maar makkelijk naar boven gehaald kan worden.

De aardgas baten hadden beter aangewend kunnen worden om het gedrag van materie en haar energie beter te begrijpen. De zon levert in één uur meer dan genoeg energie op om een heel jaar aan de energie behoefte van de hele wereld te kunnen voldoen. Om een beetje inzicht te krijgen: https://nl.wikipedia.org/wiki/Fundamentele_natuurkracht De energie teruggave ten opzichte van energie die je erin stopt moet minimaal in de verhouding 1:1 staan. Alle subsidies verstoren dit evenwicht. Ook de kosten van energie opslag en energie verlies door transport verstoren dit even wicht. Betaalbare aardgasvrije energie voor elke burger had er al lang kunnen zijn.

Zou de fakkeltocht helpen? Jaap Hiddinga schreef: ‘Doordat men de kwaliteit van leven in onze samenleving heeft toevertrouwd aan een elektrisch systeem, en de hoogmoed heeft om te denken dat men dit kan beheersen, is dat juist het zwakste deel in de schakel geworden’.

Met vriendelijke groet,

Kees van Ee (natuur- en klimaat realist)

 

NB:

http://www.energieoverheid.nl/2017/11/21/effectieve-beprijzing-milieuschade-nodig-energietransitie/

Ook deze baten zullen de Groningers niet helpen. Plus dat de kosten van de onderhavige bedrijven op onze energie factuur terecht zullen komen.

Geef een reactie

drie × vijf =

naschrift