Brie is het tuig zat. Het wordt tijd Agenda 21 uit te leggen. Het is een depopulatieprogramma dat ondertekend is door 187 landen waaronder voormalig NL. Negen miljard mensen is door de elite niet onder controle te houden. Uitgerekend is dat 500 miljoen mensen permanent en risicoloos onder controle gehouden kunnen worden. Waar blijven die andere 7 miljard dan?

Niet gekozen. Toch regering, wetten, rechters en media dicteren. Geen belasting betalen als multimiljardair. Gratis wonen, reizen, vakantie vieren, eten en drinken. Zonder bewijs van goed gedrag, diploma’s, competentie, psychologische test of intelligentie alle openbare functies benoemen  en wetten ondertekenen. Samen met andere boven ons gestelden grondstoffen inpikken via terrorismebestrijding m.b.v. valse vlag en bedrog, corruptiebevordering, etnische ondermijning via immigratie, hoge voedselprijzen door monopolies en klimaatbezwering. Het machtsmisbruik van deze lieden begint via klokkenluiders en alternatief nieuws bekend te worden. Het depopulatie programma AGENDA 21 wordt nu versnelt ingezet door het wegnemen van macht bij bestaande overheden door herstructurering van de politiek ( lees de EU-parlementariërs die daarvoor ongekend goed betaald worden met een gigantische wachtgeldregeling en pensioen ). Het wegnemen van maatschappelijke weerstand gebeurt via misleiding. Nl is betrokken bij alle oorlogen en burgeroorlogen  – Voormalig Joegoslavië, Afghanistan, Irak, Libië, Syrië, Georgië, Oekraïne en Egypte.

Dit zijn dezelfde gasten die het verdommen om de Groningers aardbeving sschade uit te betalen. Zij vinden het prachtig dat mensen in angst moeten leven. Citaat van Anwar Sadat: “ angst is een zeer doeltreffend werktuig om de ziel van een individu te verwoesten en de ziel van het volk “.