Grootschalige projecten die burgers en de zogenaamde klimaatverbetering dienen pakken slechts voor enkelen goed uit. Hard bewijs van de gevolgschade wordt meedogenloos en krachtig onderdrukt. Bagatelliserende, wegwuivende, suggestieve vooringenomen rondetafelgesprekken, enquêtes en krantenartikelen laten zien dat het referentiekader vaak nauwelijks kennis en ervaring bezit over ‘groene’ onderwerpen.
Enquêtes, artikelen in kranten en rondetafelgesprekken zijn in de meeste gevallen dus een illusie. De burger die hiertegen in het verweer komt wordt bij voorbaat als niet-ontvankelijk en onduidelijk in zijn/haar motivering afgeserveerd. Als eiser lees je dat je geen enkel belang hebt, laattijdig bent en daardoor niet meer vatbaar bent voor enig rechtsmiddel.
De Provincie Groningen en de rest van Nederland kan nooit in zijn energiebehoefte voorzien met wind, zon en biomassa (o.a. het verbranden van bossen zoals bv. in Canada). De verdwenen aardgasbaten gingen op aan alles behalve aan research naar ontwikkeling van echte warmte-transitie. De discussie ‘wijziging warmtewet’ (plenair vanaf 14 februari 2018) in de 2de Kamer blijkt alleen bedoeld om de kosten van de warmtetransitie af te wentelen op de bevolking. Bron: info@warmtenetwerk.nl
In de praktijk betekent dit dat de door de burger betaalde subsidies t.b.v. energie-opwekking mega goedkoop over/afgenomen worden door zeer grote energie verslindende bedrijven. De restwarmte vanuit bedrijfsproductie wordt vermarkt aan de burger die tevens opdraait voor het transport via de bodem naar de woningen. Heet dat NUL op de meter? Dan zou de lagere meterkast-energiefactuur openbaar mogen.
De meterkast-energiefactuur wordt nog lager want er zijn excursie programma’s met onderwerpen “Dorpen in het zonnetje”, “Dorpen voor de wind”, “Dorpen vol duurzame energie”. Bron: Digitoal Nijsblad Groninger Dorpen. Heerlijk die NUL op de meter. “Geweldig, de lokale bevolking maakt zelf stroom”, terwijl bewezen is dat het aandeel hernieuwbare ‘groene’ energie in het totale energie-gebruik zeer laag is (2%). Bewolking, nacht, windstilte maakt deze energie inferieur en onbetrouwbaar en blijkt het grootste deel van de tijd in te nemen.
De achtergronden van het beleid zijn veeleer bedoeld om hoogwaardig en stil agrarisch gebied te veranderen in industriegebied of in wildparken. In beide gevallen beschermt de wet de daders en ondermijnt dezelfde wet de bouwstenen van lokale gemeenschappen. We hebben nu de gemeentelijke herindelingen meegemaakt. Hier was en is geen geld voor. We zien dat er ongeveer 27 ongebonden rechten (soevereiniteiten) zijn vernietigd te Bruxelles. De grotere gemeenten ontvangen nu dictaten van de Verenigde Naties (VN) die SDG’s (Sustainable Development Goals) genoemd worden. De zogenaamde ‘Global Goals’ zijn ‘duurzame’ ontwikkelingsdoelstellingen die een complete groen gemaskerde aanval op privé bezit legaliseren zal. Het is de volledige controle op mens, dier, plant, water, bodem, mineralen, educatie, land, zee, lucht* t.b.v. van de enkel boven ons gestelden die de banken, de farmaceutische en chemiebedrijven, de voedingsindustrie, de schuldcreatie en het eco-militair wapencomplex bezitten. De mens dient daarbij dramatisch gereduceerd te worden om de planeet te redden. Daarvoorafgaand moet iedereen even arm worden. Deze strategie is in gang gezet op 7 en 8 juni 1975 tijdens “De resolutie van Straatsburg”. Het is een overeenkomst van de EEG, de voorloper van de EU en de OPEC landen. De bedoeling daarvan was de exploitatie-zekerheid van olie en het bezit van transportleidingen door Westerse multinationals zeker te stellen evenals de verkoop van olie en de verspreiding van de mohammedaanse sharia in de Westerse wereld door de Arabische mogendheden. De heer Joop den Uyl stelde in die tijd dat het Groningse aardgas niet als nationaal bezit moest worden gezien. Ook hier sloegen de westerse multinationals hun slag.
We hebben ervaren dat de gevolgen en de kosten van deze resolutie op de burger afgewenteld zijn. Allerlei zaken als integratie, assimilatie, segregatie, parallelle samenleving, belastingvoordelen via brievenbus maatschappijen, belastingparadijzen, vrijheidsbeperkingen, totale controle, milieuheffingen, subsidies Global Goals Agenda 2030 en een faillissement plunder wet, zijn samen verworden tot een allesverslindend monster. Het ontwijken van de Nederlandse fiscus en de verplichte betalingen aan de EU slopen en onteigenen onze publieke middelen.
De goede doelen industrieën en milieuclubs vangen geld en doen er soms ongezien oncontroleerbare dingen mee (Oxfam). Milieudefensie vangt in 2016 10 miljoen euro van het ministerie van buitenlandse zaken om voor de Agenda 2030 te pleiten. SHELL en Unilever werken met deze clubs samen. Met behulp van het begrip ‘natuurlijk kapitaal’ wordt een prijs gekoppeld aan de schade aan de natuur die overheden en bedrijven veroorzaken. Het gevolg is: lastenverzwarende regels die de burger moet gaan betalen. Bron: Elsevier weekblad van 24 februari 2018.
Een paar jaar geleden verscheen een artikel van mij die bij het bovenstaande niet misstaat www.ondergroningen.nl/column-kees-van-ee-export-van-import-nekt-ons/ .
De Groninger Bodem Beweging en andere Groningsgebied-koesterende organisaties zouden eigenlijk in een zaal een Neurenberg 2 tribunaal rollenspel moeten bedenken o.l.v. rechters die wij hebben mogen beluisteren in zalen centrum Vita Nova te Middelstum.
* Lucht: We hebben gezien dat ons platte land wordt geïndustrialiseerd. We hebben gezien dat onze gebouwen scheuren. Waarom de luchtverandering gebeurde kun je lezen in het boek van Fred Teunissen “Hemel onder vuur” Een diepgaand onderzoek naar chemtrails.
Groningers vragen al jaren lang om onderzoek naar gevolgschades d.m.v. Tiltmeters. De auteur pleit voor een Skylab met geavanceerde meetapparatuur om vast te stellen wat er zoal uit de Hemel op ons neerdaalt. Chemtrails bevatten nanodeeltjes van metalen en andere stoffen die zo onvoorstelbaar klein zijn dat ons afweer systeem ze niet herkent.
Bovenstaande zaken worden groen en duurzaam gebracht om het klimaat te redden. Beste bezorgde Groningers. Wie en wat zit er nu echt achter het groene masker?
Met vriendelijke groet,
Kees van Ee (cultuur- en klimaatrealist)

Geef een reactie

vijftien − 2 =

naschrift