Mooiste dorp van Nederland

Jaarvergadering 2022

Beste dorpsgenoten,

Nog even ter herinnering. Aanstaande vrijdag 22 april ALV van de Vereniging Dorpshuis om 20.00 uur in de Eisseshof.

De stukken kunt u lezen op het beveiligde deel van de website Niehove.eu.

Aanstaande vrijdag liggen de stukken ter inzage vanaf 19.30 uur.

Hieronder volgt de agenda van de vergadering.

Tot vrijdag!

Met vriendelijke groet, Boudewijn de Vries, secretaris


 

Agenda ALV Vereniging Dorpshuis Eisseshof

vrijdag 22 april om 20.00 uur in de bovenzaal van de Eisseshof

1 Welkom

2 Verslag ALV 29 oktober 2021

3 Jaarverslag 2021

4 Financiële overzicht van 2021

5 Project vervanging vloer zijzaal restaurant

6 Ontvangen subsidies

7 Voortgang tuinprojekt

8 Onderhoud gebouw

9 Termijn bestuursleden

10 ????????????

11 Rondvraag

 

 …