Bestuur Dorpshuis

Mieke Bouwman (voorzitter)

Hans Harkema (penningmeester)

Janneke Holwarda (secretaris)

Annie Pieltjes

Rob Vogel

Boudewijn de Vries