Nieuws van De Schaats

22 nov 2015
fredricq


Terugblik algemene ledenvergadering De Schaats, 20 november ’15

 

Aanwezig: 14 leden, inclusief bestuur.

Ter tafel kwamen o.a. de volgende onderwerpen:

 

Financieel verslag: wordt goedgekeurd. De kascommissie voor komend jaar bestaat uit Annemieke Grimbergen en Henk Cornello.

 

Perceelsgrens Rikkerdaweg 17 en de ijsbaan.

De vergadering is akkoord gegaan met het besluit van het bestuur, dat Ruud en Annemieke het gebruiksrecht houden. Zij dragen zorg voor een nette afscheiding en onderhoud.

 

Aanleg kabel Enexis.

De vergadering gaat unaniem akkoord.

 

Eventuele uitbreiding van de jeu de boulebaan.

Hoewel er nog geen concrete plannen zijn gaat de vergadering unaniem akkoord.

 

Jubileumfeest.

Het bestuur stelt voor een geldelijke bijdrage te doen. De vergadering gaat akkoord.

 

Bestuur.

Jan Postema jr. treedt af.

Johan Cruiming en Frans Niemeyer worden herkozen voor de volgende 5 jaar.


Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

naschrift