Mooiste dorp van Nederland

Eisseshof

Het befaamde 17e eeuwse café-restaurant Eisseshof is het middelpunt van het dorpsleven van Niehove. Het café is nog in oorspronkelijke staat en heeft een prachtige gerenoveerde bovenzaal, geschikt voor allerlei (culturele) evenementen, eventueel inclusief diner in het restaurant.

Het pand is eigendom van de Vereniging Dorpshuis Niehove. De leden van de vereniging zijn de dorpsbewoners. In feite is het dorpshuis daarom het gezamenlijk eigendom van de bewoners!

Het cafe-restaurant wordt verpacht aan de uitbaters Husein Goudsmit en Lisalotte Veen. Het is vermaard om zijn voortreffelijke biologische indonesische keuken.

Het terras van de Eisseshof kijkt uit op de eeuwenoude kerk waarin een informatief bezoekerscentrum is ingericht en is onderdeel van het de schilderachtige dorpsgezicht,
alles tezamen: het mooiste dorp van Nederland (Elsevier 2019).

Cafe

Restaurant

Het sfeervolle restaurant heeft een unieke, verrassende Indonesische keuken.
Voor de kok is de natuurlijke smaak van de producten het uitgangspunt.

Door een passende keuze te maken uit vele kruiden, specerijen en andere natuurlijke smaakmakers, ontstaan heerlijke gerechten, zowel vegetarisch als met vis of vlees.

De kok gebruikt biologisch vlees en biologische groente, rijst en eieren en, waar mogelijk, streekproducten.

Het restaurant heeft een eigen website

Het gebouw is sinds 4 april 1991 in bezit van de Vereniging Dorpshuis Niehove. Van deze vereniging zijn alle dorpelingen lid. Daarmee is het dorpshuis feitelijk eigendom van de dorpsbewoners gezamenlijk.

In 2018 is met subsidie van vele instanties en met inzet van duizenden uren vrijwilligerswerk door de dorpelingen zelf een grote renovatie gerealiseerd waardoor het uw nu toegankelijker is geworden (traplift  bovenzaal), de keuken van het restaurant is geheel vernieuwd, in de bovenzaal is een 2e keuken geïnstalleerd.

Dankzij de aparte opgang en de nieuwe keukenfaciliteiten kan de bovenzaal nu worden gebruikt voor een breed scala aan activiteiten zoals feesten, vergaderingen, muziek- en filmvoorstellingen, koorrepetities, toneel, dorpsmaaltijden etc. etc.

Dorpshuis

Theater / Filmhuis

Al tientallen jaren staat de Eisseshof wijd en zijd bekend Waren het oorspronkelijk vooral jazz- en bluesconcerten, vaak met internationaal vermaarde artiesten, tegenwoordig is er een bredere programmering, variërend van franstalige chansons tot balkanmuziek, van grunneger laidjes tot tienmans-bluesformaties.
Ook is er met regelmaat aandacht voor cabaret en toneel.
In herfst 2021 gaat Filmhuis Niehove van start. Gedurende het winterseizoen 8 voorstellingen met filmhuis-films.

Deze evenementen worden georganiseerd door de Stichting Regiotheater Niehove.

Stichting Regiotheater Niehove wordt geheel gedreven wordt door vrijwilligers en ontvangt geen subsidie van de overheid of cultuurfondsen.Activiteiten worden gefinancierd uit bijdragen van sponsoren en de opbrengsten van de kaartverkoop.

De bewoners van de wierdendorpen en hun omgeving waren vroeger voor ontspanning en vermaak op het eigen dorp aangewezen. De café’s waren er vaak dag en nacht open. Hier kon men het laatste nieuws horen. Ze werden druk bezocht, vooral tijdens verkopingen en verhuringen, veemarkten, kermissen en jaarmarkten. Bekend waren ook de begrafenissen; het ‘leedbier’ vloeide er dan rijkelijk. Veel kasteleins organiseerden papegaaischieten en harddraverijen. Ook de dekstier en de dekhengst waren in het café gestationeerd.
Na de invoering van de drankwet in 1881 hadden café’s een vergunning nodig. De ‘stille kniepen’ bleven in de dorpen echter nog lang voortbestaan. Men kon er tot diep in de nacht nog ‘onder het raam door’ bediend worden.

Café Eisseshof, stamt uit de 17e eeuw.
Vroeger werd het cafébedrijf er gecombineerd met een kruidenierswinkel, een timmerbedrijf en een boerderij. Het had aanvankelijk alleen een benedenverdieping, rechts van de gang was de jachtweide (het café) met tapkast en links van de gang de winkel.

Aan het eind van de 19e eeuw  ging het de boeren rondom het dorp economisch voor de wind. Voor hen werd een bovenzaal gebouwd. De rijke boeren hielden er hun feesten, dansavonden en vergaderingen en dronken er wijn. De benedenverdieping was er voor de middenstanders en arbeiders. Zij dronken jenever.

De Eisseshof is een typisch voorbeeld van een Groninger dorpscafé. Naast het café bevindt zich de ‘deurrit’. Dit is een paardenschuur met staldeuren aan zowel de voor- als de achterkant. Daardoor kon de bezoeker van het café met de koets door de schuur rijden. Kerkgangers maakten vaak gebruik van de ‘deurrit’. In het voorhuis van de Eisseshof zijn een aantal zeer oude onderdelen o.a. de rechter zij- en achtermuur, deze zijn opgebouwd met kloostermoppen, de linkerzijmuur en de 17e eeuwse waterkelders onder het huis. In de vorige eeuwen leek de ‘Eisseshof’ op een boerderij. Het brede vooreind had alleen een benedenverdieping, rechts van de gang de jachtweide (café) met de nu zo unieke bedsteewand en de ingebouwde tapkast; links van de gang de winkel en een paar kamers. Door de tussendeuren te openen veranderden deze in een zaaltje waarin gefeest en gedanst kon worden. Voor het huis vond een keer per jaar de kermis plaats.
Aan het eind van de 19e eeuw ontstond behoefte aan een grotere feest- en vergaderruimte. De toenmalige eigenaar, Cornelis van der Kamp, pakte de zaak drastisch aan. Niet alleen vernieuwde hij de voorgevel, maar hij bracht tevens alle andere gevels omhoog; hierdoor kwam er een verdieping, een zaal bij. Deze zaal met een houten gewelf kon zelfs verdeeld worden in een grotere en een kleinere zaal. Het toneel stond los en werd alleen in de winterperiode in elkaar gezet. Het “Eisseshof” is een typisch voorbeeld van een Groninger dorpscafé. Naast het voorhuis kwam de doorrit voorzien van een paardenstal.

Naast de doorrit stond nog een huisje,
“Het blaauwe huuske” van de familie Reinders. Het was een stil kroegje. Toen dit door de familie van der Kamp werd opgekocht en gesloopt, plaatste men hier het hek van de afgebroken weem (Pastorie) langs de Noorderweg (de Ds Wiergersweg)

Vooral in de vorige eeuw waren de bewoners verwant aan Groninger boerenfamilies. Door huwelijk veranderde het huis meerdere malen van eigenaar. We denken aan de families Bensema, Krijthe, Gaaikema en Van der Kamp. Op het ‘Eisseshof’ werden verschillende beroepen uitgeoefend. Zo was de eigenaar niet alleen kastelein, maar ook boer,winkelier en commissionair. Omstreeks 1918 besloot van der Kamp tot verkoop over te gaan van het ‘Eisseshof’, uitgezonderd de landerijen. De grootvader van C. Slagter, werd een jaar eigenaar, het huis ging daarna over op Boutsema. Aangezien de landerijen niet meer aan het huis behoorden, halveerde deze eigenaar vermoedelijk de boerenschuur, enkele stallen bleven nog aanwezig. Het commissionairschap was nog steeds aan het ‘Eisseshof’ verbonden. In 1928 werd Arend Bakker eigenaar. Er werd op hem druk uitgeoefend het commissionairschap naar Oldehove te verplaatsen. Dit gebeurde in 1935, waardoor het huis weer van eigenaar wisselde: de familie van Kammen werd de nieuwe eigenaar. Naast café en winkel kwam er een timmerbedrijf bij. Bovendien had de PTT er jarenlang een telefoon- en telegraafkantoor. Na de dood van J. van Kammen in 1972 vestigde de familie Plaut zich op het ‘Eisseshof’. De schuur werd verbouwd tot woning. Eind jaren 70 sloot Plaut het café. Op 4 april 1981 werd de Vereniging Dorpshuis opgericht en werd een woonhuis verbouwd tot dorpshuis. Toen Plaut in 1985 de ‘Eisseshof’ verliet kocht de Verenging de ‘Eisseshof’ op. In 1986 werd de opening gevierd. De naam ‘Eisseshof’ herinnert aan een naam die enkele families die er gewoond hebben, met elkaar verbond.

Niehove kende ooit meerdere café’s. Aan de Rikkerdaweg stond aan de ingang van het dorp het café Doesburg. Naast de ‘deurrit’ stond “het blaauwe huuske” het stille kroegje van de familie Reinders. In het eerste, nu verdwenen, pandje aan de linkerkant van het Molenpad dronken de oudere Niehoofsters ook graag een borreltje. Het stond in de volksmond bekend als het ‘klubhuus’.