Onbetwistbare autoriteit

23 apr 2017
door: Kees van Ee

 

 

 

“De Hitlers en de Himmlers raken wij wel kwijt, maar de Speers, wat er ook met hen individueel  mogen gebeuren, zullen nog lang onder ons zijn.” Dit zei Sebastian Haffner in 1944.

 

 

In The Observer van 9 april 1944 publiceerde Sebastian Haffner een lucide en bijna profetisch portret van Albert Speer. De verwezenlijking van de revolutie der managers. Geen ander doel dan carrière maken. Juist die lichtheid, dat niet nadenken, zorgde ervoor dat alle jongemannen van zijn soort ‘de schrikwekkende machinerie van onze tijd, tot het uiterste bleven bedienen. De bovenstaande zinnen kun je lezen in het boek ‘In Europa’(Geert Mak).

Na een beetje verdiepen in Speer, de architect van het derde rijk, ben je in staat de Nazitijd naadloos op deze tijd leggen. Je kunt zelfs stellen dat wij nog bevrijd moeten worden. Met alle macht zijn de kopstukken van NaziDuitsland geholpen te vluchten. Het Berlijn van toen is nu Washington DC.

De architect van de EU te Bruxelles was Nazirechter Walter Hallstein, die het internationale belang van het militair-industrieel-complex moest veilig stellen. Het werkt door tot en met Groningen. Er komt geen contra-expertise of arbiter meer. Het ministerie van Economische Zwendel heeft dat bepaald. De heer Kamp (waar doet die naam aan denken?) bracht dit onlangs naar buiten. De heer Alders kwam met een Gutschein van de Gutmensch (voucher). De exploitatie van de Noordzee, Waddenzee en Groningen en de daaruit voortvloeiende schade gaat onverminderd verder.

Het masterplan voor het wereld kartel begon in de vijftiger jaren o.l.v. Walter Hallstein. [Hoe dit in zijn werk is gegaan staat uitvoerig beschreven in het boek ‘The Nazi Roots of the Brussels EU’ van o.a. Matthias Rath].

In 1968 wilde de industrie de winsten continueren. De ‘Club van Rome’ werd de ontfutsel (onteigening) machine van de eeuw. ‘De grenzen aan de groei’ werden bereikt in 1992 te Rio de Janeiro. De groei mocht grenzeloos gecontinueerd worden ten koste van de mensheid. Men stelde gewoon dat er veel te veel mensen waren. De heer Alders tekende samen met 155 landen het ontvolkingsprogramma, ‘De  Agenda van de 21ste eeuw’. De dekmantels innovatie, ecologisch, duurzaamheid, hergebruik, groene stroom, biomassa kregen steun uit het banencarrousel. Er kwam een onvoorstelbare smerige politiek met privileges, luxe, massa vergiftiging tot onze ondergang een feit is. Er kwam zelfs een tekst op twee enorme stenen in de staat Georgia. “Zorg dat de mensheid niet groter is dan 500 miljoen, zodat er een voortdurende balans met de natuur is”.

De wetten dienden wereldwijd voor dit doel aangepast te worden. Het procesrecht van een ieder om bezwaar te maken tegen overheidsbesluiten bij bestemmingsplannen, milieu en handhaving werd afgeschaft. Het recht voor een ieder om te procederen tegen de staat is ingeruild voor het recht van de direct belanghebbende.

De vrijheid van onderzoek werd beperkt. Door: Het opdringen van een vóóroordeel. Het beletten van onderzoek. Ongeschiktheid van de onderzoekende persoon. Verkeerd lezen, onjuist verstaan. Officiële verdraaiing van de waarheid. Bron: ‘Science Friction’ (Artur Rörsch). Noem het maar ecofascisme begeleid met blitzkrieg oorlogswetten zoals de Crisis- en Herstelwet. Het grote graai cult begon tijdens Lubbers 111. Met o.a. Alders. Hier volgt een beknopte lijst van dubieuze praktijken:

– 1986 De overheid (VROM + Gemeente Rotterdam) is een joint venture aangegaan met de Nederlandse petrochemische industrie (AKSO, DSM, SHELL e.a.) – 1989 Pikant: Het ministerie van Vrom zat in hetzelfde gebouw als Billiton. De bestrijdingsmiddelenwet hield daarom geen rekening met de niet werkzame stoffen. En de milieu- en gezondheidsgevolgen van zowel de werkzame als wel de niet werkzame stoffen, wanneer die in de afval fase zijn beland. Het heel creatief bijmengen van levensgevaarlijke rotzooi in hout, beton, stenen, cement, kunstgrind etc. werd een lucratieve zaak. Lees: De werkzame stoffen op het etiket, de niet werkzame stoffen hoeven niet op het etiket. Nederland groeide uit tot ’s werelds grootste importeur van vuil. Een KOMO- keur eroverheen en klaar issiedan. Het met arseen en chroomtrioxide verpeste hout moet je op een dag ook weer kwijt en dat werd samen met zeer giftig slib omgedoopt tot biomassa. Bron: Ing. Van Rooij geciteerd in het boek ‘Alarm U wordt vergiftigd’ (Ine Veen). Je kunt nu m.b.v. subsidie jou huis isoleren. Niemand weet of dit de nieuwe asbest soap gaat worden.

– 1988 Alders speelde een zeer negatieve rol in de ontmanteling van de PTT. Privatiseren werd later participeren en dat betekent dat de winsten werden geprivatiseerd en de verliezen gesocialiseerd. En dan zijn rol inzake Schiphol, dat werd het oprekken van de milieu en lawaai regels waardoor er nog meer vliegbewegingen kwamen. -1990 Alders speelde een rol bij de CO2-heffing (Een mens ademt Co2 uit en heeft een portemonnee, de vervuilende industrie wordt met rust gelaten). In Groningen gaat fracking naar gas gewoon onverminderd door. De gevolgschade, betreft de natuur en bevingsschade, mag niet bemeten worden en zeker niet met echte meet apparatuur zoals  Tiltmeters en glasvezelsensor meters.

-1992 Alders speelde een rol bij de totstandkoming van het raamverdrag, op Rockefeller grond in het VN gebouw, inzake klimaat verandering te New York. De Rockefeller Foundation betaalde het onderzoek dat aantoonde dat de aarde maar 500miljoen mensen aan kan. -1992 Alders speelde een rol om het klimaat stop te zetten tegen financieel gewin door de mens de schuld in de schoenen te schuiven te Rio de Janeiro – 1992 Alders speelde een rol bij de verbruiksbelasting, geheven naar milieugrondslag -1993 Alders speelde een rol bij het mest overschot en de Betuwe lijn. – 1994 Alders speelde een rol bij de totstandkoming van het Nimby-wetje (Not in my Backyard) Lees; Spoedeisende projecten van bovengemeentelijk belang afdwingen.

Van 1996-2007 heeft de heer Alders een kans gekregen om als commissaris van de koningin van de provincie Groningen iets te doen voor de inwoners van het Noorden. Resultaat: Er is geen euro meer uit de aardgasbaten naar Groningen gestroomd. Op de eerste kerstdag van 1986 is er een aardbeving gemeten van 0,3 op de schaal van Richter. Daarna zouden er meer dan 1000 volgen. De commissaris deed op de schaal van actie: 0,nul.

Nu speelt de heer Alders de onbetwistbare autoriteit als NCG. De Duitsers hadden eerst ook niet in de gaten wat voor man Speer was. Vlak na zijn dood in 1981 werd hij pas ontmaskerd. Laat dit wat betreft de NCG en de kliek er omheen niet gebeuren!!!

De Protocollen, emissiehandel, patenten, octrooien, contouren, voucher, onafhankelijke commissie schade afhandeling (OSC). En de VN, Ipcc, Vrije markt, natuurclubs en wegsluizen van 32.000mld horen bij het werk van de Speers. Sterker nog. Het boek van Geert Mak ‘In Europa’ is eigenlijk een welgemeende waarschuwing dat WO111 gepland is door de moderne Albert Speer gelijkende architecten. De ont-en omvolking is reeds in gang gezet. Wij noemen het nu Agenda 2030.

Met vriendelijke groet, Kees van EeReacties

  • Helemaal waar dit! Vraag je familie en kennissen eens of ze iets weten van depopulatie agenda 21. Nooit van gehoord is de reactie. ZE hebben deze agenda vakkundig verborgen gehouden. Het wordt nu tijd dat vooral de jeugd hier kennis van gaat nemen. In 2050 moet de agenda klaar zijn en dan is het te laat. De toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen ziet er beroerd uit. Als de jeugd dit zou weten is er misschien iets aan te doen. Stoppen met meewerken aan dit schimmige plan. De stekker uit het systeem trekken is de enige oplossing. Zelfvoorzienend worden en niet met allemaal in een stad gaan samenklonteren. ZE willen iedereen in de stad hebben en de buitengebieden voor zichzelf. In de stad is werk, er zijn supermarkten met giftig voedsel en je kunt er feesten. Dus heeft de stad een geweldige aantrekkingskracht op jongeren. Wifi overal en de hele dag met die achterlijke smartphone bezig zijn. En vooral niet zien wat er om je heen gebeurd. Dat is de bedoeling. 300 mensen tegen 7,5 miljard, wie wint deze strijd?

Geef een reactie

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong> 

naschrift

BRIE'S COLUMNS

11-10-17 Gedoogd
20-11-16 Hoop
20-03-16 Draagvlak?
29-06-15 Bestaansrecht
08-06-15 Regie
01-06-15 Reistijd
16-05-15 Het begin(t)….
04-04-15 De zandloper
15-02-15 Dualisme
02-02-15 Vooruitblik
21-12-14 Kerst
08-12-14 SU_US
01-12-14 WMO
21-11-14 WOZ
13-11-14 Mens
04-11-14 Bangmakerij
27-10-14 Wegen
19-10-14 Schaduw
12-10-14 Robotisme
29-09-14 Onze tuinderij
27-06-14 De totaalmalloot
08-06-14 Brood en spelen
15-05-14 Voedsel
09-05-14 Weg met ons…
15-04-14 Tijd
13-04-14 De slimme meter
06-04-14 Media
30-03-14 Soevereiniteit
23-03-14 Agenda 21
09-03-14 Brie's bank
02-03-14 Brie's groei
23-02-14 Brie's krimp
01-02-14 Brie's waarheid
19-01-14 Brie's Fukushima
11-01-14 Brie's Aldel
15-12-13 Eerlijk delen.