Accommodatie

Dorpslogement
‘De Oude Bakkerij’

Martje Pool
Molenpad 3
9884 PJ Niehove
31 (0)594 – 59 14 20

 

De Buren van 7
Kerkstraat 6
9884 PC Niehove.
31 (0)594 – 59 11 05

 

Camping ‘De Waterwolf’
Vakantiecentrum Elektra
Teenstraweg 4
9885 TA Lauwerzijl
31 (0)594 – 59 18 18

Piloersema of Hamsterborg
Erfgoedlogies (appartementen)
S. Veldstraweg 25
9833 TA Den Ham
31 (0)50 – 403 13 62